Испитна питања из предмета код др Миливоја Миловановића 2017.

Овде можете преузети испитна питања:

 

pdfПОЉОПРИВРЕДНА МЕХАНИЗАЦИЈА

 

pdfПОВРТАРСТВО

 

pdfСУШЕЊЕ, ДОРАДА И СКЛАДИШТЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА

 

pdfОРГАНСКА ПОЉОПРИВРЕДА

pdfКОРОВИ И ЊИХОВО СУЗБИЈАЊЕ

pdfБОЛЕСТИ РАТАРСКИХ КУЛТУРА