Теме специјалистичких радова - Заштита биља - 2016/17

ТЕМЕ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ РАДОВА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017. ГОДИНУ

(теме обележене црвеном бојом већ су узете)

 

Ментор: др Миодраг Станисављевић

Третман отпада и рециклажа

 1. Добијање биогаса из органског отпада
 2. Рециклажа органског отпада компостирањем

Ментор: мр Звонимир Митић

Специјална ентомологија

 1. Инсекти и штеточине јагодичастог воћа и њихово сузбијање
 2. Штетни инсекти и њихово сузбијање у органском повртарству

Ментор: др Бен Младеновић

Законска регулатива

 1. Законска регулатива у регистрацији средстава за заштиту биља
 2. Законска регулатива у промету средстава за заштиту биља

Ментор: др Јован Панајотовић

Примена пестицида

 1. Примена пестицида у сузбијању биљних штеточина у производњи вишања
 2. Сузбијање проузроковача болести винове лозе
 3. Примена агротехничких и хемијских мера у сузбијању корова у повртарству
 4. Примена интегралних мера у сузбијању болести и штеточина код кромпира

Ментор: спец Гордана Ђулаковић

Болести цвећа и украсног биља

 1. Отпорност гајених биљака на патогене по својој генетичкој дефиницији
 2. Отпорност биљака према патогенима – индукована отпорност
 3. Утицај патогене гљиве Sphaeropsis sapinea на изумирање четинарских врста у Србији и Црној Гори
 4. Утицај абиотских чинилаца (температуре и влажности ваздуха) на производњу ружа

 


11.10.2016. год.
в.д. шеф катедре: Владанка Ступар