МСС ФТМ - Резултати колоквијума - Заштита биља у органској пољопривреди - 16.12.202.

 

МАСТЕР СТУДИЈЕ – ФИТОМЕДИЦИНА

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА ЗАШТИТА БИЉА У ОРГАНСКОЈ ПОЉОПРИВРЕДИ 16.12.2022.

 

 

Студент

Број

Број бодова

индекса

Александар Влајић

43044

6

Софија Бајчић

43002/21

4.5

Марко Живковић

43007/21

2,5

Филип Бајчић

43006/21

7,5

Бојан Јовић

43001/21

7

Марија Миловановић

43027

7,5

Јован Стојановић

43037/21

8,5

Нина Станковић

43064/22

8,5

Илија Милетић

43008/21

7,5

Анка Марјановић

43033/21

8

Катарина Милановић

43031/21

9,5

Љубица Зарић

43030/21

8

Љубица Пршо

43013/21

8,5

Љиљана Јовић

43032/21

10

Александра Раденковић

43028/21

9

Милан Јовановић

43005/21

8

Данијела Настасијевић              

43012/21

9,5

 

Студенти који су остварили 6 и више бодова су положили,
остали  који нису положили или који нису излазили могу да понове колоквијум 23.12.2022 у 16h.

 

Проф. др Миливоје Миловановић