Мастер - Фитомедицина - распоред предавања - јесењи семестар - 2022/23

 

 

Мастер струковне студије - Фитомедицина

 

 

I семестар 
Р.бр. Предмет Шифра ВП Датум Време Дан Просторија
1 Пољопривредна зоологија 4М_ПЗО_21 ИЗ 05.11.2022. 14:50-19:45 Субота П1-12
19.11.2022. 14:50-19:45
26.11.2022. 14:50-19:45
2 Болести ратарских култура 4М_БРК_21 ИЗ 04.11.2022. 13:00-14:45
Петак
П3-9
18.11.2022.
25.11.2022.
02.12.2022.
2 Болести воћа и винове лозе 4М_БВЛ_21 ИЗ 04.11.2022. 14:50-19:45 Петак
П3-6
18.11.2022. 14:50-19:45
25.11.2022. 14:50-19:45
3 Болести поврћа 4М_БПО_21 ИЗ 02.12.2022. 14:50-19:45 Петак П3-6
09.12.2022. 14:50-19:45
16.12.2022. 14:50-19:45
4 Законска регулатива у заштити биља 4М_ЗРБ_21 ОБ 03.12.2022. 08:50-13:45 Субота П3-6
23.12.2022. 14:50-19:45 Петак
24.12.2022. 14:50-19:45 Субота
5 Предузетништво 4М_ПДС_21 ИЗ 05.11.2022. 08:50-13:45 Субота П2-2
19.11.2022. 08:50-13:45
26.11.2022. 08:50-13:45
6 Сервиси е-пословања 4М_СЕП_21 ИЗ 05.11.2022. 08:50-13:45 Субота П3-5
19.11.2022. 08:50-13:45
26.11.2022. 08:50-13:45

 

 

III семестар 
Р.бр. Предмет Шифра ВП Датум Време Дан Просторија
1 Примењени истраживачки рад 4М_ПИР_21 ОБ 05.11.2022. 14:00-18:55 Субота П2-2
19.11.2022. 14:00-18:55
26.11.2022. 14:00-18:55
03.12.2022. 14:00-18:55
2 Педологија и заштита геодиверзитета 4М_ПЗГ_21 ОБ 09.12.2022. 14:50-19:45 Петак П1-1
16.12.2022. 14:50-19:45
23.12.2022. 14:50-19:45
3 Заштита животне средине 4М_ЗСС_21 ОБ 05.11.2022. 08:50-13:45 Субота П1-1
19.11.2022. 08:50-13:45
26.11.2022. 08:50-13:45
03.12.2022. 08:50-13:45
4 Заштита биља у органској производњи 4М_ЗБП_21 ИЗ 04.11.2022. 14:50-19:45 Петак П1-1
18.11.2022. 14:50-19:45
25.11.2022. 14:50-19:45
02.12.2022. 14:50-19:45
5 Корисни микроорганизми земљишта 4М_КМЗ_21 ИЗ 04.11.2022. 14:50-19:45 Петак П1-12
18.11.2022. 14:50-19:45
25.11.2022. 14:50-19:45
02.12.2022. 14:50-19:45