ФТМ МСС - распоред испита - ЈУЛ 2022. године

 

 

Студијски програм: Фитомедицина - Мастер струковне студије

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈУЛ 2022.

 

 

  Заштита биља   РАСПОРЕД ИСПИТА Јулски рок
Редни број Предмет Семестар Датум Време Учионица
1 Третман отпада и рециклажа 1 23.06. 10.00 Каб 1
2 Пољопривредна зоологија 1 01.07. 11.00 Лаб 1
3 Болести ратарских култура 1 09.07. 10.00 Лаб 2
4 Болести воћа и винове лозе 1 03.07. 11.00 Лаб 1
5 Болести поврћа 1 08.07. 16.00 Лаб 1
6 Болести цвећа и украсног биља 1 08.07. 16.00 Лаб 2
7 Законска регулатива у заштити биља 1 26.06. 12.00 Лаб 1
8 Предузетништво 1 24.06. 16.00 Уч 2
9 Сервиси е-пословања 1 27.06. 16.00 РЦ 1
10 Патофизиологија биљака  2 23.06. 10.00 Лаб 1
11 Специјална ентомологија  2 04.07. 16.00 Лаб 1
12 Апликација пестицида  2 25.06. 14.00 Лаб 1
13 Фитофармација са токсикологијом и екотоксикологијом 2 27.06. 16.00 Лаб 1
14 Стручна пракса 1 2 02.07. 13.00 Лаб 1
  Учење кроз рад 1   08.07. 17.00 Kab 7
15 Примењени истраживачки рад 3 03.07. 14.00 АМФ
16 Педологија и заштита геодиверзитета 3 08.07. 16.00 Уч 3
17 Заштита животне средине 3 01.07. 13.00 Лаб 1
18 Заштита биља у органској производњи 3 09.07. 11.00 Лаб 1
19 Корисни микроорганизми земљишта 3 09.07. 10.00 Каб 2
20 Исхрана биљака 4 23.06. 12.00 Лаб 1
21 Подизање и одржавање вишегодишњих засада  4 27.06. 17.00 Лаб 1
22 Хербологија 4 04.07. 16.00 Уч 3
23 Стручна ракса 2  4 02.07. 14.00 Лаб 1
  Учење кроз рад 2   02.07. 15.00 Kab 7