ЗБ ОСС - распоред испита - ЈУЛ 2022. године

 

 

Студијски програм: Заштита биља - Основне струковне студије

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈУЛ 2022.

 

 

  Заштита биља   РАСПОРЕД ИСПИТА Јулски рок
Редни број Предмет Семестар Датум Време Учионица
1 Математика 1 24.06. 09.00 Уч 5
2 Хемија  1 26.06. 10.00 Уч 5
3 Биологија 1 1 01.07. 09.00 АМФ
4 Примена рачунара 1 03.07. 10.00 РЦ 2
5 Физиологија биљака 1 08.07. 09.00 Уч 2
6 Метеорологија са климатологијом 2 25.06. 09.00 Уч 2
7 Увод у агрономију 2 27.06. 09.00 Уч 2
8 Социологија и пословне комуникације 2 09.07. 11.00 АМФ
9 Микробиологија 2 04.07. 09.00 Уч 2
10 Физика, хемија и заштита земљишта 3 24.06. 11.00 Уч 2
11 Ратарство са семенарством 3 03.07. 09.00 Уч 2
12 Хортикултура 3 01.07. 09.00 Уч 2
13 Фитопатологија 3 26.06. 10.00 Лаб 1
14 Пољопривредна механизација 3 09.07. 09.00 Уч 2
15 Повртарство 4 25.06. 10.00 Лаб 1
16 Ентомологија 4 27.06. 09.00 Лаб 1
17 Мелиорације 4 23.06. 09.00 Уч 2
18 Машине у заштити биља  4 08.07. 12.00 Уч 2
19 Законска регулатива 4 04.07. 09.00 Лаб 1
20 Радна-феријална пракса 4 02.07. 10.00 Лаб 1
21 Воћарство и виноградарство 5 24.06. 09.00 Уч 2
22 Фитофармација 5 26.06. 09.00 Лаб 2
23 Корови и њихово сузбијање 5 08.07. 09.00 Лаб 1
24 Дијагноза биљних болести 5 03.07. 09.00 Лаб 1
25 Бактериозе и вирозе 5 01.07. 10.00 Лаб 1
26 Микозе биљака 5 09.07. 09.00 Лаб 3
27 Лековито и зачинско биље 5 09.07. 09.00 Лаб 2
28 Органска пољопривреда 6 25.06. 12.00 Лаб 2
29 Организација рада 6 27.06. 14.00 АМФ
30 Заштита агроекосистема 6 04.07. 10.00 Лаб 2
31 Акарологија и нематологија 6 04.07. 10.00 Лаб 3
32 Производна пракса 6 02.07. 11.00 Лаб 1
33 Технолошко-организациона пракса 6 02.07. 12.00 Лаб 1
  Испити са Специјалистичких струковних студија као и предмети из старих наставних планова и програма полажу се у договору са предметним наставником.