Уговори са привредним друштвима за обављање стручне праксе

Овде можете преузети скениране уговоре са привредним друштвима са којима ВТШСС има уговор за обављање стручне праксе. 

 

Упути за стручну праксу

 

Елмонт градња доо Пожаревац

 

ЕПС Дистрибуција - огранак ЕД Пожаревац

 

Храстовача доо Пожаревац

 

ЈКП Комуналне службе Пожаревац

 

ЈКП Водовод и канализација Пожаревац

 

Пољопривредно саветодавна стручна служба Пожаревац

 

Ненад Ђуричић пр Сервис рачунара Пожаревац

 

СТР Бреза промет Пожаревац

 

СВИТА доо Пожаревац