Инструменталне методе анализе - резултати предиспитног колоквијума од 24. јуна 2020

РЕЗУЛТАТИ ПРЕДИСПИТНОГ КОЛОКВИЈУМА ИЗ ИНСТРУМЕНТАЛНИХ МЕТОДА АНАЛИЗЕ   24. 06 2020

Ред. Бр.

Име и презиме

Бр. индекса

поени

       

1.

Тамара Димитријевић

258643

1

2.

Катарина Ковачевић

258704

1

3.

Ана Ђуровић

258689

3

4.

Ивана Денић

258696

3

5.

Михајло Танасић

258720

5

6.

Андријана Станимировић

258684

2

7.

Кристина Ивковић

258682

3

8.

Милица Стојадиновић

258745

3

9.

Савић Јелена

258571

6

10.

Јована Панић

258614

5

 

Услов за излазак на писмени део испита: остварених најмање 50% поена (најмање 5 поена).