Обрада намирница - резултати колоквијума од 17. јуна 2020

РЕЗУЛТАТИ  КОЛОКВИЈУМА одржаног 17.6.2020. у 14 сати

 

Предмет:  ОБРАДА НАМИРНИЦА –вежбе 

 

Име и презиме,

Број поена

Положио/није положио

бр.индекса

1.Милица Кељевић, 225778/18.

20/12

положила

2.Нина Јовановић, 225739/18.

20/11

положила

3.Ивана Симеуновић,225710/18.

20/10

положила

4. Александра Станковић, 225800/18.                                                   

20/10

положила

5.Јелена Траиловић,225615/18

20/10

положила

6.Мирјана Танасковић225657/18

20/10

положила

7. Јована Радановић,225620/18

20/7

није положила

8.Александра Милутиновић,225803

20/7

није положила

9.Милошевић Александар,,225645

20/5

није положио

10.Милица Бијанић225777/18

20/5

није положила

11.Ђорђе Младеновић,225608/18

20/3,5

није положио

12.Милош Стоићевић,225625/18

20/2

није положио

13.Миља Филиповић,225624/18

20/2

није положила

14.Милица Благојевић,225627/18

20/1

није положила

 

Предметни наставник за вежбе Нада Јелић