Резултати испита код проф. др Миодрага Станисављевића - април 2018.

 

Испит одржане 26.04.2018. год. положили су следећи студенти:

 

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И НУТРИЦИОНИЗАМ

 

ТРЕТМАН ОТПАДА И РЕЦИКЛАЖА

 

Обрадовић Јелена; 6 (шест)

Миловановић Наташа; 6 (шест)

Антић Кристина; 6 (шест)

Благојевић Милош; 6 (шест)

 

 

ПРОЦЕСИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ И УПРАВЉАЊЕ

 

Обрадовић Јелена; 6 (шест)

 

 

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

Миловановић  Марија; 7 (седам)

Милошевић Милош; 6 (шест)

Мишић Марија; 6 (шест)

Проф. др Миодраг Станисављевић