Физиологија са анатомијом - резултати колоквијума - април 2018.

Први колоквијум из предмета ФИЗИОЛОГИЈА СА АНАТОМИЈОМ, одржан 17.4.2018. године, положили су:

 

  1. Величковић Јелена
  2. Ковачевић Милица
  3. Поповић Милица
  4. Алексић Милица
  5. Димитријевић Милица
  6. Пешић Јелена
  7. Николић Милица
  8. Ружан Ивана

 

У Пожаревцу
18.04.2018.

предметни професор

др Љиљана Јовановић Панић