Резултати испита код проф. др Миодрага Станисављевића - септ. 2017.

Испите одржане 06.09.2017. год. положили су следећи студенти:

 

ТРЕТМАН ОТПАДА И РЕЦИКЛАЖА

 

Радовић Наташа       7 (седам)

Пауновић Филип       7 (седам)

Марјановић Катарина  6 (шест)

Ивановић Анијела     6 (шест)

Нисев Соња           6 (шест)

Стефановић Сандра    6 (шест)

 

ТЕХНОЛОГИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Новобрдалија Мирела  6 (шест)

 

 

ПРОЦЕСИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ И УПРАВЉАЊЕ

 

Марјановић Катарина  6 (шест)

Пауновић Филип       6 (шест)

 

Проф. др Миодраг Станисављевић