Мастер - ПТ - распоред предавања - јесењи семестар - 2022/23

 

 

Мастер струковне студије - Прехрамбена технологија

  

 

I семестар 
Р.бр. Предмет Шифра ВП Датум Време Дан Просторија
1 Предузетништво 4М_ПДС_21 ИЗ 05.11.2022. 08:50-13:45 Субота П2-2
19.11.2022. 08:50-13:45
26.11.2022. 08:50-13:45
2 Сервиси е-пословања 4М_СЕП_21 ИЗ 05.11.2022. 08:50-13:45 Субота П3-5
19.11.2022. 08:50-13:45
26.11.2022. 08:50-13:45
3 Одабрана поглавља из технологије брашна 4М_ПТБ_21 ИЗ 05.11.2022. 14:00-18:55 Субота П2-6
19.11.2022. 14:00-18:55
26.11.2022. 14:00-18:55
4 Одабрана поглавља из технологије млека 4М_ПТМ_21 ИЗ 05.11.2022. 14:00-18:55 Субота П2-7
19.11.2022. 14:00-18:55
26.11.2022. 14:00-18:55
5 Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији 4М_УЗИ_21 ИЗ 10.12.2022. 14:00-18:55 Субота П1-12
16.12.2022. 14:50-19:45 Петак
24.12.2022. 14:00-18:55 Субота
6 Специјална пива и јака алкохолна пића 4М_ЈАП_21 ИЗ 09.12.2022. 14:50-19:45 Петак П2-7
16.12.2022. 14:50-19:45
23.12.2022. 14:50-19:45
7 Нековенционална исхрана 4М_НКИ_21 ОБ 10.12.2022. 08:50-13:45 Субота П1-12
17.12.2022. 08:50-13:45
24.12.2022. 08:50-13:45
8 Одабрана поглавља из технологије воћа и поврћа 4М_ПВП_21 ИЗ 04.11.2022. 14:50-19:45 Петак П3-5
18.11.2022. 14:50-19:45
25.11.2022. 14:50-19:45
9 Технологија воде 4М_ТХВ_21 ИЗ 04.11.2022. 14:50-19:45 Петак П1-8
18.11.2022. 14:50-19:45
25.11.2022. 14:50-19:45

 

 

III семестар 
Р.бр. Предмет Шифра ВП Датум Време Дан Просторија
1 Микробиолошке методе у производњи хране 4М_МТП_21 ОБ 09.12.2022. 14:50-19:45 Петак П3-5
16.12.2022. 14:50-19:45
23.12.2022. 14:50-19:45
2 Управљање квалитетом и безбедношћу хране 4М_УКП_21 ОБ 10.12.2022. 08:50-13:45 Субота П2-7
17.12.2022. 08:50-13:45
24.12.2022. 08:50-13:45
3 Нове технологије у производњи кондиторских производа 4М_ПКП_21 ОБ 26.11.2022. 08:50-13:45 Субота П3-12
03.12.2022. 08:50-13:45
10.12.2022. 14:00-18:55
17.12.2022. 14:00-18:55
24.12.2022. 14:00-16:25
4 Примењени истраживачки рад 4М_ПИР_21 ОБ 05.11.2022. 14:00-18:55 Субота П2-2
19.11.2022. 14:00-18:55
26.11.2022. 14:00-18:55
03.12.2022. 14:00-18:55