Прехрамбена технологија - распоред часова за школску 2017/2018. - летњи семестар

 

 

 

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА за школску 2017/2018. годину
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И НУТРИЦИОНИЗАМ
ДРУГИ СЕМЕСТАР 2017/2018
час Време Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак
1 8.00-8.45          
2 8.50-9.35     ПТ - Инструменталне методе анализе, вежбе
(5)
   
3 9.40-10.25 ПТ - Биохемија - предавања (2)
др Гордана Станковић
    Ма - Основи инжењерске технике, предавања
др Мирко Јовановић, (3)
4 10.40-11.25   ПТ - Инструменталне методе анализе, предавања
мр Милош Пурић, (5)
 
5 11.30-12.15     Ма - Основи инжењерске технике, вежбе
(3)
6 12.20-13.05 ПТ - Биохемија - вежбе
(хем. лаб) (блок вежби)
Александра Илић 
     
7 13.10-13.55        
1 14.00-14.45 ПТ - Физиологија са анатомијом - предавање
(5)
    ПТ - Соц. и посл. комуникације (1 пр + 2 вежбе)
др М. Благојевић (А)
2 14.50-15.35      
3 15.40-16.25      
4 16.40-17.25   ПТ - Физиологија са анатомијом - вежбе
 (5)
     
5 17.30-18.15        
6 18.20-19.05          
7 19.10-19.55          

 

РАСПОРЕД ЧАСОВА за школску 2017/2018. годину
ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И НУТРИЦИОНИЗАМ
ЧЕТВРТИ СЕМЕСТАР 2017/2018
час Време Понедељак Уторак  Среда  Четвртак  Петак
1 8.00-8.45          
2 8.50-9.35          
3 9.40-10.25          
4 10.40-11.25       ПТ - Обрада намирница - предавања,
(2) др С. Чабрило
 
5 11.30-12.15        
6 12.20-13.05 Планирање и организација исхране - пред.  (Лаб 1) (ПТН)
др Г. Станковић
ПТ - Функционална храна - пр. (2)
др В. Сикимић
Технологија вина и јаких алкохолних пића
предавања (5)
мр Милош Пурић
ПТ - Обрада намирница - вежбе,
(Лаб 2) А. Илић
 
7 13.10-13.55  
1 14.00-14.45 ПТ - Функционална храна -
вежбе (2)
А. Илић
Технологија вина и јаких алкохолних пића
вежбе (Лаб 2)   А. Илић
 
2 14.50-15.35 Планирање и организација исхране - вежбе  (Лаб 1) (ПТН)
др Г. Станковић 
ПТ - Маркетинг исхране - предавања,
(5) мр М. Пурић
 
3 15.40-16.25      
4 16.40-17.25        
5 17.30-18.15     ПТ - Маркетинг исхране - вежбе,
(5) мр М. Пурић
   
6 18.20-19.05        
7 19.10-19.55          

 

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И НУТРИЦИОНИЗАМ
ШЕСТИ СЕМЕСТАР 2017/2018
час Време Понедељак  Уторак  Среда Четвртак  Петак
1 8.00-8.45          
2 8.50-9.35   ПТ - Контрола квалитета хране - пр. (2)
др В. Сикимић
     
3 9.40-10.25        
4 10.40-11.25     Стручна пракса (условно)
Александра Илић
 
5 11.30-12.15   ПТ - Контрола квалитета хране - вежбе (Хем лаб)
А. Илић
   
6 12.20-13.05     ПТ - Амбалажа у прех. индустрији - предавања,
(2) др С. Чабрило
 
7 13.10-13.55 ПТ - Загађење и квалитет вода
предавања (5)
др Љиљана Јовановић Панић
     
1 14.00-14.45      
2 14.50-15.35     ПТ - Амбалажа у прех. индустрији - вежбе,
(2) др С. Чабрило
 
3 15.40-16.25 ПТ - Загађење и квалитет вода
вежбе (лаб хем.)
     
4 16.40-17.25        
5 17.30-18.15          
6 18.20-19.05