Прехрамбена технологија - распоред часова за школску 2017/2018. - зимски семестар

 

 

 

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА и НУТРИЦИОНИЗАМ

 

ПРВИ СЕМЕСТАР 2017/2018
час Време Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак
1 8.00-8.45          
2 8.50-9.35     Биологија 1
(А) - предавање (T)
   
3 9.40-10.25        
4 10.40-11.25        
5 11.30-12.15          
6 12.20-13.05   Хемија
предавања (A) (ПТ)
     
7 13.10-13.55        
1 14.00-14.45 МАТЕМАТИКА
предавања (A)
др А. Јовановић (ПТ)
  Рачунари
(А) - Пред (T)
 
2 14.50-15.35 Хемија (A) рачунске вежбе * (ПТ)
Хемија (лаб 02) лаб.веж.Група 1 ** (ПТ)
  Примена рачунара (група 1) - В
Биологија (група 2) - (лаб 1) В  (T)
 
3 15.40-16.25    
4 16.40-17.25 МАТЕМАТИКА
др А. Јовановић
вежбе  (А) (ПТ)
Хемија (лаб 02)
лаб вежбе Група 2  ** (ПТ)
  Примена рачунара (група 2) - В
Биологија (група 1) - (лаб 1) В  (T)
 
5 17.30-18.15    
* рачунске вежбе се одржавају првих 10 недеља семестра     ** лабораторијске вежбе се одржавају последњих 5 недеља семестра

 

 

ТРЕЋИ СЕМЕСТАР 2017/2018
час Време Понедељак Уторак Среда Четвртак Петак
1 8.00-8.45   Наука о храни
вежбе (лаб 2) (ПТ)
  Микробиологија
вежбе (лаб 1) (ПТ)
Прехрамбени адитиви
вежбе (lab 2) (ПТ) 
2 8.50-9.35 Предузетништво
- предавања (3) (ПТ)
 
3 9.40-10.25     Технолошке операције
Пред - (2) (ПТ)  
4 10.40-11.25 Предузетништво
- вежбе (3) (ПТ)
Наука о храни
предавања (2) (ПТ)
  Прехрамбени адитиви
предавања (5) (ПТ)
5 11.30-12.15  
6 12.20-13.05     Микробиологија
предавања (5) (ПТ)
  Технолошке операције
вежбе  (2) (ПТ) 
7 13.10-13.55      
1 14.00-14.45        
2 14.50-15.35          
3 15.40-16.25          
4 16.40-17.25          

 

 

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА - ПЕТИ СЕМЕСТАР 2017/2018

час Време Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак
1 8.00-8.45   Технологија млека
пред. (2) (ПТ)
     
2 8.50-9.35        
3 9.40-10.25        
4 10.40-11.25   Технологија млека
веж.  (лаб 2) (ПТ)
  Технологија брашна са пекарством
вежбе (лаб 3) (ПТ)
 
5 11.30-12.15   Аутоматско управљање - пред.  (3) (ПТ) Технологија шећера и скроба
вежбе (лаб 3) (ПТ) 
6 12.20-13.05     Технологија брашна са пекарством
пред (5) (ПТ)
7 13.10-13.55      
1 14.00-14.45     Аутоматско управљање - вежбе  (3) (ПТ) Технологија шећера и скроба
пред. (лаб 3) (ПТ) 
2 14.50-15.35      
3 15.40-16.25        
4 16.40-17.25          
5 17.30-18.15          
6 18.20-19.05          

 

 

НУТРИЦИОНИЗАМ - ПЕТИ СЕМЕСТАР 2017/2018
час Време Понедељак  Уторак  Среда  Четвртак  Петак
1 8.00-8.45          
2 8.50-9.35 Санитација и хигијена предавања (лаб 1) (ПТ)        
3 9.40-10.25        
4 10.40-11.25        
5 11.30-12.15 Лековито биље предавање (лаб 1) (ПТ)        
6 12.20-13.05 Исхрана и дијететика
предавања (2) (ПТ)
  Исхрана и дијететика
вежбе (лаб 3) (ПТ)
 
7 13.10-13.55 Санитација и хигијена вежбе (лаб 2) (ПТ)  
1 14.00-14.45      
2 14.50-15.35   Имунологија за нутриционисте
предавања (3) (ПТ)
Лековито биље вежбе (лаб 2) (ПТ)    
3 15.40-16.25      
4 16.40-17.25        
5 17.30-18.15   Имунологија за нутриционисте
вежбе (3) (ПТ)
     
6 18.20-19.05