ПТиН Спец. студије - испит из предмета Управљање квалитетом и безбедношћу хране - 25. јун 2022.

 

Испит из предмета Управљање квалитетом и безбедношћу хране (специјализација) одржаће се  26. јуна 2022. са почетком у 12:00, учионица бр. 5.