Распоред испита ПТиН - септембар, октобар - 2019

 

 

 

 

Специјализација

 

Специјалистичке струковне студије Сеп. 2019. Окт. 2019.
 Проф. дан сат дан сат
1 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа       09.10 12:00
2 Адитиви и ароме у храни   12.09 13.00 03.10 13.00
3 Амбалажа у прехрамбеној индустрији (виши курс)   12.09 13.00 03.10 13.00
4 Микробиолошке методе у производњи хране   2.09 11.00 04.10 17.00
5 Органска пољопривреда   12.09 10.00 03.10 10.00
6 Стручна пракса   18.09 10.00 09.10 10.00
7 Технологија брашна са пекарством (виши курс)   12.09 13.00 03.10 13.00
8 Технологија вина и јаких алкохолних пића (виши курс)   13.09 12.00 07.10 12.00
9 Технологија воде   2.09 11.00 04.10 17.00
10 Технологија воћа и поврћа (виши курс)   12.09 13.00 03.10 13.00
11 Технологија кондиторских производа (виши курс)   3.09 12.00 02.10 12.00
12 Технологија млека (виши курс)   3.09 12.00 02.10 12.00
13 Технологија меса (виши курс)   17.09 11.00 08.10 11.00
14 Технологија уља (виши курс)   13.09 12.00 07.10 12.00
15 Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији   2.09 17.00 04.10 17.00
16 Управљање квалитетом и безбедношћу хране   3.09 10.00 02.10 12.00
17 Хемијске методе анализе          
18 Целоживотна исхрана   3.09 12.00 02.10 12.00
19 Заштита биодиверзитета          
20 Социологија исхране          
21 Инструменталне методе анализе (виши курс)   16.09 11:00 07.10 12:00
22 Технологијa меса и млека (виши курс) 4*
3*
17.09
03.09
11:00
12:00 
8.10
2.10
11:00
12:00
23 Технологија шећера, брашна и кондиторских производа (виши курс) 1*
2*
3*
12.09
13.09
03.09
13:00
11:00
12:00
03.10
07.10
02.00
13:00
11:00
12:00
24 Технологија воћа, вина и јаких алкохолних пића (виши курс) 1*
2*
12.09
13.09
13:00
12:00
03.10
07.10
13:00
12:00
25 Исхрана и нутриционистички принципи у производњи хране 1*
3*
2*
12.09
03,09
13,09
13:00
12:00
12:00
03.10
02.10
07.10
13:00
12:00
12:00

 

1* - др Славица Чабрило  2* - мр Милош Пурић  3* - др Вишња Сикимић  4* - др Гордана Станковић

 

Основне струковне студије

 

Назив предмета Сеп. 2019. Окт. 2019.
дан сат дан сат
1 Амбалажа у прехрамбеној индустрији 12.09 11.00 03.10 11.00
2 Аутоматско управљање 04.09 10:00 03.10 10:00
3 Биологија 13.09 09.00 4.10 09.00
4 Биохемија 17.09 10.00 8.10 10.00
5 Екологија и заштита вода / Загађење и квалитет вода 11.09 17.00 4.10 17.00
6 Инструменталне методе анализa 16.09 11.00 7.10 12.00
7 Контрола квалитета хране и Контрола квалитета и безбедности хране 03.09 10.00 2.10 10.00
8 Математика 04.09 12.00 09.10 12.00
9 Микробиологија 6.09 17.00 30.09 17.00
10 Микробиологија хране 6.09 17.00 30.09 17.00
11 Наука о храни 3.09 10.00 2.10 10.00
12 Предузетништво        
13 Основи инжењерске технике 06.09 10.00 04.10 10.00
14 Познавање сировина са биотехнологијом 13.09 09.00 04.10 09.00
15 Примена рачунара 04.09 12.00 03.10 12.00
16 Социологија и пословне комуникације 20.09 13:00 04.10 10:00 
17 Технологија брашна са пекарством 12.09 11.00 03.10 11.00
18 Технологија вина и јаких алкохолних пића 13.09 12.00 07.10 12.00
19 Технологија воћа и поврћа 12.09 11.00 03.10 11.00
20 Физиологија са анатомијом 20.09 17.00 11.10 17.00
21 Технологија кондиторских производа 23.09 12.00 04.10 12.00
22 Технологија меса 17.09 12.00 08.10 12.00
23 Технологија млека 23.09 12.00 04.10 12.00
24 Технологија уља 13.09 12.00 07.10 12.00
25 Технологија шећера / Технологија скроба (мр Милош Пурић) 13.09 12.00 07.10 12.00
26 Технологија шећера и скроба (мр Милош Пурић) 13.09 12.00 07.10 12.00
27 Технолошке операције 13.09 12.00 07.10 12.00
28 Планирање и организација исхране 17.09 11.00 08.10 11.00
29 Процеси у животној средини и управљање 19.09 09.00 03.10 09.00
30 Хемија 09.09 10.00 09.10 10.00
31 Стручна пракса 18.09 09:00 09.10 10:00
32 Прехрамбени адитиви 12.09 11.00 03.10 11.00
33 Третман отпада и рециклажа 19.09 11.00 03.10 11.00
34 Микробиологија са микробиологијом хране 06.09 17.00 30.09 17.00
35 Функционална храна 23.09 10.00 04.10 10.00
36 Обрада намирница 12.09 11.00 03.10 11.00
37 Маркетинг исхране 13.09 12.00 07.10 12.00
38 Имунологија за нутриционисте 06.09 18.00 04.10 17.00
39 Исхрана и дијететика 23.09 10.00 04.10 10.00
40 Лековито и зачинско биље 18.09 10.00 09.10 10.00
41 Санитација и хигијена 18.09 11.00 09.10 11.00
42 Основе прехрамбене технологије 12.09 11.00 03.10