Распоред колоквијума и одбрана семинарских радова - одсек Прехрамбена технологија - април - 2018.

 

 

Основне струковне студије Колоквијуми Одбрана
семинарских радова
Предмет датум време датум време
Биохемија
20.04.2018.


09:00

   
Биологија        
Познавање сировина са биотехнологијом 05.04.2018. 09:00 05.04.2018.  08:30 

Обрада намирница

   
Микробиологија са микробиологијом хране    
Прехрамбени адитиви    

Технологија брашна са пекарством

   

Технологија шећера и скроба

   
Технологија вина и јаких алкохолних пића 11.04.2018. 10:00
Маркетинг исхране 1. колоквијум 11.04.2018. 08:30
Маркетинг исхране 2. колоквијум
Технолошке операције    
Технологија уља 11.04.2018. 10:00
Инструменталне методе анализе    
Технологија шећера        
Технологија млека 03.04.2018. 13:30    
Технологија кондиторских производа    
Технологија жита, брашна и кондиторских производа    
Контрола квалитета хране    
Наука о храни    
Исхрана и дијететика    
Загађење и квалитет вода        
Физиологија са анатомијом        

Специјалистичке струковне студије

       
Управљање квалитетом и безбедношћу хране 03.04.2018. 13:30  
Органска пољопривреда