Распоред испита ПTиН - јан-феб - 2018

  

Специјалистичке струковне студије

 

Специјалистичке струковне студије јан-феб. 2018.
дан сат
1 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа 12.02 14.00
2 Адитиви и ароме у храни 08.02. 11.00
3 Амбалажа у прехрамбеној индустрији (виши курс) 08.02. 11.00
4 Микробиолошке методе у производњи хране 19.01. 18.00
5 Органска пољопривреда као код смера заштита биља 
6 Стручна пракса 24.01. 12.00
7 Технологија брашна са пекарством (виши курс) 08.02. 11.00
8 Технологија вина и јаких алкохолних пића (виши курс) 24.01. 12.00
9 Технологија воде 19.01. 18.00
10 Технологија воћа и поврћа (виши курс) 08.02. 11.00
11 Технологија кондиторских производа (виши курс) 26.01. 09.00
12 Технологија млека (виши курс) 26.01. 09.00
13 Технологија меса (виши курс) 29.01. 10.00
14 Технологија уља (виши курс) 24.01. 12.00
15 Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији 19.01. 18.00
16 Управљање квалитетом и безбедношћу хране 26.01. 09.00
17 Хемијске методе анализе 01.02. 10.00
18 Целоживотна исхрана 26.01. 09.00

 

Основне струковне студије

 

Назив предмета јан-феб. 2018.
дан сат
1 Амбалажа у прехрамбеној индустрији 18.01. 11.00
2 Аутоматско управљање као код машинског смера
3 Биологија 09.02 09.00
4 Биохемија 29.01. 10.00
5 Екологија и заштита вода / Загађење и квалитет вода 25.01. 17.00
6 Инструменталне методе анализе 24.01. 11.00
7 Контрола квалитета хране 26.01. 09.00
8 Математика 12.02. 14.00
9 Микробиологија 19.01. 10.00
10 Микробиологија хране 19.01. 10.00
11 Наука о храни 30.01. 11.00
12 Предузетништво као код машинског смера
13 Основи инжењерске технике у договору са предметним професором
14 Познавање сировина са биотехнологијом 17.01 10.00
15 Примена рачунара 31.01. 11.00
16 Социологија и пословне комуникације 02.02. 10.00
17 Технологија брашна са пекарством 08.02. 11.00
18 Технологија вина и јаких алкохолних пића 24.01. 12.00
19 Технологија воћа и поврћа 18.01. 11.00
20 Физиологија са анатомијом 31.01. 10.00
21 Технологија кондиторских производа 30.01. 11.00
22 Технологија меса 29.01. 10.00
23 Технологија млека 30.01. 11.00
24 Технологија уља 24.01. 12.00
25 Технологија шећера / Технологија скроба (мр Милош Пурић) 09.02. 13.00
26 Технологија шећера и скроба (мр Милош Пурић) 09.02. 13.00
27 Технолошке операције 09.02. 11.00
28 Планирање и организација исхране 29.01. 10.00
29 Процеси у животној средини и управљање 12.02. 09.00
30 Хемија 01.02. 10.00
31 Стручна пракса 24.01. 12.00
32 Прехрамбени адитиви 08.02. 11.00
33 Третман отпада и рециклажа 12.02. 10.00
34 Микробиологија са микробиологијом хране 08.02. 17.00
35 Функционална храна 26.01. 09.00
36 Обрада намирница 18.01. 11.00
37 Маркетинг исхране 24.01. 11.00
38 Имунологија за нутриционисте 09.02. 10.00
39 Исхрана и дијететика 26.01. 09.00
40 Лековито и зачинско биље 07.02. 10.00
41 Санитација и хигијена 07.02. 10.00

 

 Остали испити код којих није наведен термин полажу се у договору са професором