Распоред колоквијума и одбрана семинарских радова - одсек Прехрамбена технологија - децембар - 2017.

 

 

Основне струковне студије Колоквијуми Одбрана
семинарских радова
Предмет датум време датум време
Биохемија        
Познавање сировина са биотехнологијом      

Обрада намирница

       

Микробиологија 

Микробиологија хране

       
Микробиологија са микробиологијом хране    
Маркетинг исхране 1. колоквијум        
Маркетинг исхране 2. колоквијум        

Прехрамбени адитиви

Технологија брашна са пекарством

       

Технологија шећера и скроба

   
Технологија вина и јаких алкохолних пића    
Технолошке операције        
Технологија уља    
Инструменталне методе анализе    
Технологија шећера        
Технологија млека 05.12.2017. 09:30  05.12.2017. 09:30
Технологија кондиторских производа
Технологија жита, брашна и кондиторских производа
Контрола квалитета хране
Наука о храни
Загађење и квалитет вода        
Физиологија са анатомијом        

Специјалистичке струковне студије

       
Управљање квалитетом и безбедношћу хране 05.12.2017. 09:30 05.12.2017. 09:30
Органска пољопривреда