Распоред испита ПTиН - окт. 2 - 2017

  

Специјалистичке струковне студије

 

 

Специјалистичке струковне студије октобар 2 2017.
дан сат
7 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа    
8 Адитиви и ароме у храни 12.10. 11.00
9 Амбалажа у прехрамбеној индустрији (виши курс) 12.10. 11.00
10 Микробиолошке методе у производњи хране 12.10. 16.00
11 Органска пољопривреда    
12 Стручна пракса 13.10. 09.00
13 Технологија брашна са пекарством (виши курс) 12.10. 11.00
14 Технологија вина и јаких алкохолних пића (виши курс) 13.10. 09.00
15 Технологија воде 12.10. 16.00
16 Технологија воћа и поврћа (виши курс) 12.10. 11.00
17 Технологија кондиторских производа (виши курс) 10.10. 12.30
18 Технологија млека (виши курс) 10.10. 12.30
19 Технологија меса (виши курс) 11.10. 10.00
20 Технологија уља (виши курс) 13.10. 09.00
21 Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији 12.10. 16.00
22 Управљање квалитетом и безбедношћу хране 10.10. 12.30
23 Хемијске методе анализе    
24 Целоживотна исхрана 10.10. 12.30

 

 

Основне струковне студије

 

Назив предмета октобар 2 2017.
дан сат
1 Амбалажа у прехрамбеној индустрији 12.10. 11.00
2 Аутоматско управљање исто као код електро и машинског смера  
3 Биохемија 11.10. 10.00
4 Екологија и заштита вода / Загађење и квалитет вода 12.10. 17.00
5 Инструменталне методе анализе 13.10. 09.00
6 Контрола квалитета хране 10.10. 12.30
7 Математика исто као на смеровима екологија и пољопривреда  
8 Микробиологија 12.10. 16.00
9 Микробиологија хране 12.10. 16.00
10 Наука о храни 10.10. 12.30
11 Предузетништво исто као код машинског смера  
12 Основи инжењерске технике исто као код електро и машинског смера  
13 Познавање сировина са биотехнологијом исти термин као за предмет Биологија 1 на смеру пољопривреда  
14 Примена рачунара исто као на смеровима екологија и пољопривреда  
15 Социологија и пословне комуникације      исто као на смеру пољопривреда  
16 Технологија брашна са пекарством 12.10. 11.00
17 Технологија вина и јаких алкохолних пића 13.10. 09.00
18 Технологија воћа и поврћа 12.10. 11.00
19 Физиологија са анатомијом 12.10. 17.00
20 Технологија кондиторских производа 10.10. 12.30
21 Технологија меса 11.10. 10.00
22 Технологија млека 10.10. 12.30
23 Технологија уља 13.10. 09.00
24 Технологија шећера / Технологија скроба (мр Милош Пурић) 13.10. 09.00
26 Технологија шећера и скроба (мр Милош Пурић) 13.10. 09.00
27 Технолошке операције 13.10. 09.00
28 Планирање и организација исхране 11.10. 10.00
29 Процеси у животној средини и управљање 11.10. 09.00
30 Хемија      исто као на смеру пољопривреда  
31 Стручна пракса 13.10. 09.00
32 Прехрамбени адитиви 12.10. 11.00
33 Третман отпада и рециклажа 11.10. 11.00
34 Микробиологија са микробиологијом хране 12.10. 16.00
35 Функционална храна 10.10. 12.30
36 Обрада намирница 12.10. 11.00
37 Маркетинг исхране 13.10. 09.00

 

 

 Остали испити код којих није наведен термин полажу се у договору са професором