Распоред испита ПTиН - сеп-окт - 2017

  

Специјалистичке струковне студије

 

Специјалистичке струковне студије септембар 2017. октобар 2017.
дан сат дан сат
1 Адитиви и ароме у храни 14.09. 14.00 05.10. 14.00
2 Амбалажа у прехрамбеној индустрији (виши курс) 14.09. 14.00 05.10. 14.00
3 Микробиолошке методе у производњи хране 08.09 10.00 28.09. 10.00
4 Органска пољопривреда 07.09. 09.00 28.09. 09.00
5 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа 07.09. 10.00 28.09. 10.00
6 Стручна пракса 12.09. 14.00 03.10. 14.00
7 Технологија брашна са пекарством (виши курс) 14.09. 14.00 05.10. 14.00
8 Технологија вина и јаких алкохолних пића (виши курс) 12.09. 14.00 03.10. 14.00
9 Технологија воде 08.09. 10.00 28.09. 10.00
10 Технологија воћа и поврћа (виши курс) 14.09. 14.00 05.10. 14.00
11 Технологија кондиторских производа (виши курс) 13.09. 09.00 27.09. 09.00
12 Технологија меса (виши курс) 11.09. 12.00 02.10. 12.00
13 Технологија млека (виши курс) 13.09. 09.00 27.09. 09.00
14 Технологија уља (виши курс) 12.09. 14.00 03.10. 14.00
15 Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији 05.09. 10.00 28.09. 10.00
16 Управљање квалитетом и безбедношћу хране 13.09. 09.00 27.09. 09.00
17 Хемијске методе анализе 11.09. 10.00 05.10. 11.00
18 Целоживотна исхрана 13.09. 09.00 27.09. 09.00

 

 

Основне струковне студије

 

Назив предмета септембар 2017. октобар 2017.
дан сат дан сат
1 Амбалажа у прехрамбеној индустрији 14.09. 11.00 05.10. 11.00
2 Аутоматско управљање 06.09 12.00 04.10 12.00
3 Биохемија 11.09. 10.00 02.10. 10.00
4 Екологија и заштита вода / Загађење и квалитет вода 08.09. 16.00 29.09. 16.00
5 Инструменталне методе анализе 15.09. 11.00 03.10. 13.00
6 Контрола квалитета хране 13.09. 09.00 27.09. 09.00
7 Математика 08.09. 10.00 27.09. 10.00
8 Маркетинг исхране 15.09. 11.00 03.10. 14.00
9 Микробиологија 08.09. 10.00 28.09. 10.00
10 Микробиологија са микробиологијом хране 08.09. 10.00 28.09. 10.00
11 Микробиологија хране 08.09. 10.00 28.09. 10.00
12 Наука о храни 13.09 12.00 27.09. 09.00
13 Обрада намирница 14.09. 13.00 05.10. 13.00
14 Основи инжењерске технике 15.09. 12.00 29.09. 12.00
15 Планирање и организација исхране 11.09. 11.00 02.10. 11.00
16 Познавање сировина са биотехнологијом 05.09. 10.00 03.10. 10.00
17 Предузетништво 11.09 11.00 02.10 11.00
18 Прехрамбени адитиви 14.09. 13.00 05.10. 13.00
19 Примена рачунара 06.09. 12.00 29.09. 12.00
20 Процеси у животној средини и управљање 06.09. 12.00 04.10. 12.00
21 Социологија и пословне комуникације 04.09. 14.00 29.09. 10.00
22 Стручна пракса 15.09. 13.00 03.10. 13.00
23 Технологија брашна са пекарством 14.09. 11.00 05.10. 11.00
24 Технологија вина и јаких алкохолних пића 12.09 12.00 03.10. 11.30
25 Технологија воћа и поврћа 14.09. 11.00 05.10. 11.00
26 Технологија кондиторских производа 13.09. 12.00 27.09. 09.00
27 Технологија меса 11.09. 12.00 02.10. 12.00
28 Технологија млека 13.09 12.00 27.09. 09.00
29 Технологија уља 12.09 12.00 03.10. 11.30
30 Технологија шећера / Технологија скроба (мр Милош Пурић) 12.09. 12.00 03.10. 11.30
31 Технологија шећера и скроба (мр Милош Пурић) 12.09. 12.00 03.10. 11.30
32 Технолошке операције 12.09 13.00 03.10. 14.00
33 Третман отпада и рециклажа 06.09. 14.00 04.10. 14.00
34 Физиологија са анатомијом 07.09. 17.00 29.09. 17.00
35 Функционална храна 13.09. 09.00 27.09. 09.00
36 Хемија 11.09. 10.00 05.10. 12.00

 

 

 Остали испити код којих није наведен термин полажу се у договору са професором