Распоред колоквијума и одбрана семинарских радова - одсек Прехрамбена технологија - јун- 2017.

 

 

Основне струковне студије Колоквијуми Одбрана
семинарских радова
Предмет датум време датум време
Биохемија 19.06. 09:00    
Познавање сировина са биотехнологијом  13.06. 10:00 13.06.  11:30 

Обрада намирница

 16.06. 11:00    

Микробиологија 

Микробиологија хране

13.06. 10:00    
Микробиологија са микробиологијом хране 13.06.  10:00    

Прехрамбени адитиви

Технологија брашна са пекарством

13.06.  10:00    

Технологија шећера и скроба

13.06.  10:00    
Технолошке операције 07.06. 11:30    
Технологија уља 09.06. 09:00
Технологија шећера  
Инструменталне методе анализе    
Технологија вина и јаких алкохолних пића  16.06. 10:00 09.06. 09:00
Технологија млека 30.05.2017. 9:00
30.05.2017. 10:30
-
12:00
Технологија кондиторских производа
Технологија жита, брашна и кондиторских производа
Контрола квалитета хране
Наука о храни
Загађење и квалитет вода

 

   
Физиологија са анатомијом

 

   

Специјалистичке струковне студије

       
Управљање квалитетом и безбедношћу хране 30.05.2017. 9:00   10:30
-
12:00
Органска пољопривреда