ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ТЕХНОЛОГИЈЕ УЉА

 

 

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ТЕХНОЛОГИЈЕ УЉА


1.Састав и подела масти

2.Триглицериди

3.Моно и диглицериди

4.Масне киселине (општа подела)

5.Засићене масне киселине

6.Незасићене масне киселине, начини обележавања двоструке везе, подела

7.Есенцијалне и остале масне киселине

 

Неглицеридне материје

8.Каротеноиди

9.Липосолубилни витамини (вит. А и вит. Д)

10.Липосолубилни витамини (вит. К и токофероли)

11.Стероли

12.Фосфатиди

13.Пигменти

14.Воскови и гликозиди

15.Угљоводоници, масни алкохоли, алдехиди и кетони, трагови метала

 

Хемијске реакције масти и масних киселина

Реакције на естарској вези и карбоксилној групи

16.Хидролиза

17.Алкохолиза и ацидолиза

18.Измена естара

19.Неусмерена и усмерена интерестерификација

20.Редукција карбоксилне групе

21.Деривати масних киселина са азотом и хлором

 

Реакције у ланцу масне киселине

22.Хидрогенација

23.Адиција халогених елемената, јодни број

24.Оксидација масних киселина

25.Полимеризација

 

Физичке карактеристике масти и масних киселина

26.Запреминска маса – густина

27.Полиморфизам

28.Тачка топљења масти

29.Тачка очвршћавања масти и титар тест

30.Конзистенција масти – опште карактеристике

31.Дилатација

32.Пенетрација

33.Мазивост

34.Вискозитет

35.Индекс рефракције

36.Апсорпциони спектри – УВ спектар

37.Спектри у видљивом подручју

38.Инфрацрвени (ИР) спектар

39.Топлотне карактеристике масти и уља

40.Растворљивост масти у органским растварачима и води

41.Бистрина уља

42.Врсте кварења масти – општа подела

43.Хидролитичка разградња

44.Бета-кето оксидација

 

Хемијске реакције које проузрукују кварење масти

45.Аутооксидација – механизам и ток, продукти аутооксидације

46.Фактори који убрзавају аутооксидацију

47.Антиоксиданси – механизам деловања и врсте

48.Синергисти

49.Термооксидативне промене масти

50.Реверзија мириса

51.Припрема уљарица за складиштење

52.Технологија сушења уљарица

53.Складиштење уљарица, врсте складишта

54.Промене које могу настати током складиштења уљарица

 

Прерада уљарица

55.Подела и дефиниција јестивих нерафинисаних биљних уља, шема технолошких процеса

56.Љуштење семена уљарица

57.Млевење уљарица

58.Кондиционирање уљарица

59.Пресовање уљарица

60.Одвајање механичких нечистоћа

61.Накнадна обрада уља, сензорни  и хемијски квалитет нерафинисаних јестивих уља

62.Производња јестивих рафинисаних биљних уља, опште карактеристике

63.Екстракција уљарица, опште карактеристике  

64.Извођење процеса екстракције - уредјаји за екстракцију

65.Хемијска рафинација уља (опште карактеристике, шема)

66.Предрафинација – дегумирање, карактеристике и поступци

67.Лецитин

68.Неутрализација уља – карактеристике, подела

69.Неутрализација алкалијама

70.Котловски (шаржни) поступак

71.Континуални поступак неутрализације

72.Прерада сапунице, карактеристике осталих поступака неутрализације

73.Бељење - деколорација уља, опште карактеристике

74.Адсорбенти  - земље за бељење, недостаци примене адсорбената

75.Услови рада адсорбената и њихове карактеристике

76.Поступци деколорације

77.Винтеризација, опште карактеристике и фазе процеса

78.Деодоризација уља – опште карактеристике, фазе процеса, основни принцип

79.Значај вакуума и високе температуре и фактори од којих зависи ефикасност деодоризације

80.Физичка рафинација – карактеристике, шема и предности у односу на алкалну рафинацију

 

Модификација масти

81.Фракционисање - карактеристике, фазе процеса, формирање и раст кристалних језгара

82.Поступци фракционисања

83.Интерестерификација као поступак модификације масти – карактеристике и механизам

84.Неусмерена интерестерификација

85.Усмерена интерестерификација

86.Особине интерестерификоване масти

87.Хидрогеновање – опште карактеристике

88.Поступак хидрогеновања

89.Чврсте масти - главне карактеристике

90.Индустријска кристализација масти

91.Маргарин - основне карактеристике и врсте

92.Формулације маргарина и остале компоненте у производњи маргарина

93.Производња маргарина

94.Животињске масти и уља