OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE SPECIJALISTIČKIH STUDIJA PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE SPECIJALISTIČKIH STUDIJA PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

 

 

Pozivaju se studenti VUJČIĆ ALEKSANDRA (predmet TEHNOLOGIJA VOĆA I POVRĆA –viši kurs) i RADISAVLJEVIĆ  BORIVOJE (predmet AMBALAŽA U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI – viši kurs) radi rezultata seminarskih radova i konsultacija dana 01.03.2018 u 10 h.

 

Na konsultacije se poziva student STOJANOVIĆ JELENA  za predmet AMBALAŽA I PAKOVANJE HRANE (spec . 2017/18) dana 01.03.2018. u 10 h.

 

 

Predmetni profesor : dr Slavica Čabrilo