Наставни план основних студија до 2014. год

 

 

 

Рб Шифра Назив предмета Сем Тип Статус Часови акт.наст. Остало+
Оптерећење
ЕСПБ
П В ДОН
ПРВА ГОДИНА                
1 1210101 Хемија 1   О 3 3   3+3 9
2 1210102 Математика 1   О 3 2   3+2 6
3 1210103 Познавање сировина са биотехнологијом 1   О 3 3   3+3 9
4 1210104 Основи инжењерске технике 1   О 2 2   2+2 6
5 1210205 Органска хемија 2   О 3 3   3+3 9
6 1210206 Биохемија 2   О 3 3   3+3 9
7 1210207 Примена рачунара 2   О 2 2   2+2 6
8 1210208 Социологија и пословне комуникације 2   О 2 1   2+1 6
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија = 21 + 19   60
            40  
ДРУГА ГОДИНА                
9 1210309 Предузетништво 3   О 3 2   3+2 6
10 1210310 Технолошке операције 3   О 3 2   3+2 8
11 1210311 Прехрамбени адитиви 3   О 2 2   2+2 6
12 1210312 Микробиологија 3   О 3 2   3+2 8
13 1210413 Процеси у животној средини и управљање 4   О 2 2   3+2 6
14 1210414 Инструменталне методе анализе 4   О 2 2   2+2 6
15 1210415 Микробиологија хране 4   О 2 2   2+2 6
16 1210416 Наука о храни 4   О 3 2   2+2 6
17 1210417 Изборна технологија I 4   И 3 2   3+2 8
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија = 23 + 18   60
            41  
ТРЕЋА ГОДИНА                
18   Изборна технологија II 5   И 3 2   3+2 8
19   Изборна технологија III 5   И 3 2   3+2 8
20   Контрола квлаитета хране 5   О 3 3   3+3 6
21   Аутоматско управљање 5   О 3 2   3+2 4
                     
22   Заштита и квалитет вода 6   О 3 2   3+2 6
23   Амбалажа у прехрамбеној индустрији 6   О 3 2   3+2 6
24   Изборна технологија IV 6   И 3 2   3+2 8
25   Третман отпада и рециклажа 6   О 3 2   3+2 4
26   Стручна пракса 6   О 0   3 0+3 4
27   Дипломски рад 6   О 0   5 0+5 6
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија = 24 + 25   60
            49  
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија = 69+52=121 8 180
Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на целим студијама= (1035+780=1815) 120
                     
                     
Рб Шифра Назив предмета Сем Тип Статус Часови акт.наст. Остало+
Оптерећење
ЕСПБ
П В ДОН
Изборни предмет 1.                
1   Технологија брашна са пекарством 4     3 2     8
2   Технологија воћа и поврћа 4     3 2      
Изборни предмет 2                
1   Технологија шећера и скроба 5     3 2     8
2   Технологија меса 5     3 2      
Изборни предмет 3                
1   Технологија кондиторских производа 5     3 2     8
2   Технологија млека 5     3 2      
Изборни предмет 4                
1    Технологија вина и јаких алкохолних пића 6     3 2     8
2    Технологија уља 6     3 2