Наставни план специјалистичких студија 2012

 

 

Табела 5.1 Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Рб Назив предмета Сем Тип Статус Часова ЕСПБ
1 Управљање квалитетом и безбедношћу хране 1   О 2+2 6
2 Хемијске методе анализе 1   О 2+2 6
3 Микробиолошке методе у производњи хране 1   О 2+2 6
4 Амбалажа у прехрамбеној индустрији (виши курс) 1   O 2+2 4
5 Статистичка контрола квалитета и ризик анализа 1   O 2+2 3
Прва изборна група предмета (бирају се два предмета)
5 Адитиви и ароме у храни 2   И 2+2 6
6 Органска пољопривреда 2   И 2+2 6
7 Управљање заштитом животне средине у прехрамбеној индустрији 2   И 2+2 6
8 Целоживотна исхрана 2   И 2+2 6
(бирају се ДВА предмета+ПРАКСА+СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД)
9 Технологија меса (виши курс) 2   И 3+3 6
10 Технологија млека (виши курс) 2   И 3+3 6
11 Технологија брашна са пекарством (виши курс) 2   И 3+3 6
12 Технологија кондиторских производа (виши курс) 2   И 3+3 6
13 Технологија уља (виши курс) 2   И 3+3 6
14 Технологија воћа и поврћа (виши курс) 2   И 3+3 6
15 Технологија воде 2   И 3+3 6
16 Технологија вина и јаких алкохолних пића (виши курс) 2   И 3+3 6
17 Стручна пракса 2   О 0+4 1
18 Специјалистички рад 2   О 0+8 10