Наставни план основних студија - акредитација 2017.

Студијска група - Прехрамбена технологија и нутриционизам

 

 

pdf1Изборно подручје - Прехрамбена технологија

 

Рб Шиф
пред.
Назив предмета Модул Сем П В ЕСПБ О/И
1 11210100 Хемија ЗАЈ 1 3 2 9 О
2 11210200 Математика ЗАЈ 1 3 2 6 О
3 11210300 Биологија 1 ЗАЈ 1 3 2 9 О
4 11210400 Примена рачунара ЗАЈ 1 2 2 3 О
5 11220500 Социологија и пословне комуникације ЗАЈ 2 2 1 3 О
6 11220600 Биохемија ЗАЈ 2 3 2 9 О
7 11220700 Основи инжењерске технике ЗАЈ 2 2 3 6 О
8 11220800 Физиологија са анатомијом ЗАЈ 2 3 2 9 О
9 11220900 Инструменталне методе анализа ЗАЈ 2 2 2 6 О
10 11231000 Лековито и зачинско биље ЗАЈ 3 2 2 5 О
11 11231100 Прехрамбени адитиви ЗАЈ 3 2 2 7 О
12 11231200 Микробиологија са микробиологијом хране ЗАЈ 3 3 2 9 О
13 11231300 Технолошке операције ЗАЈ 3 3 3 9 О
14 11241400 Органска пољопривреда ЗАЈ 4 3 2 6 О
15 11241500 Наука о храни ЗАЈ 4 3 2 8 О
16   Изборни предмет 1 Модул 1 4 3 3 9 И
  11241611 Технологија меса            
  11241711 Технологија вина и јаких алкохолних пића            
17 11241810 Аутоматско управљање Модул 1 4 4 1 7 О
18 11251900 Исхрана и дијететика ЗАЈ 5 3 1 5 О
19 11252000 Сензорна анализа хране ЗАЈ 5 2 2 4 О
20   Изборни предмет 2 Модул 1 5 3 3 9 И
  11252112 Технологија воћа и поврћа            
  11252212 Технологија брашна са пекарством            
21   Изборни предмет 3 Модул 1 5 3 3 9 И
  11252313 Технологија шећера и кондиторских производа            
  11252413 Технологија млека            
22 11262500 Заштита и квалитет вода ЗАЈ 6 3 2 5 О
23 11262600 Организација рада ЗАЈ 6 2 3 5 О
24 11262700 Амбалажа и паковање хране ЗАЈ 6 3 2 6 О
25 11262800 Контрола квалитета и безбедност хране ЗАЈ 6 3 2 6 О
26 11262900 Пракса ЗАЈ 6   2 2 О
27 11263000 Завршни рад ЗАЈ 6   5 9 О

 

 

pdf1Изборно подручје - Нутриционизам

 

 

 

Рб Шиф
пред.
Назив предмета Модул Сем П В ЕСПБ О/И
1 11210100 Хемија ЗАЈ 1 3 2 9 О
2 11210200 Математика ЗАЈ 1 3 2 6 О
3 11210300 Биологија 1 ЗАЈ 1 3 2 9 О
4 11210400 Примена рачунара ЗАЈ 1 2 2 3 О
5 11220500 Социологија и пословне комуникације ЗАЈ 2 2 1 3 О
6 11220600 Биохемија ЗАЈ 2 3 2 9 О
7 11220700 Основи инжењерске технике ЗАЈ 2 2 3 6 О
8 11220800 Физиологија са анатомијом ЗАЈ 2 3 2 9 О
9 11220900 Инструменталне методе анализа ЗАЈ 2 2 2 6 О
10 11231000 Лековито и зачинско биље ЗАЈ 3 2 2 5 О
11 11231100 Прехрамбени адитиви ЗАЈ 3 2 2 7 О
12 11231200 Микробиологија са микробиологијом хране ЗАЈ 3 3 2 9 О
13 11231300 Технолошке операције ЗАЈ 3 3 3 9 О
14 11241400 Органска пољопривреда ЗАЈ 4 3 2 6 О
15 11241500 Наука о храни ЗАЈ 4 3 2 8 О
16   Изборни предмет 1 Модул 2 4 3 3 9 И
  11241621 Санитација и хигијена            
  11241721 Заштита агроекосистема            
17 11241820 Обрада намирница Модул 2 4 3 2 7 О
18 11251900 Исхрана и дијететика ЗАЈ 5 3 1 5 О
19 11252000 Сензорна анализа хране ЗАЈ 5 2 2 4 О
20   Изборни предмет 2 Модул 2 5 3 3 9 И
  11252122 Маркетинг исхране            
  11252222 Макробиотика            
21   Изборни предмет 3 Модул 2 5 3 3 9 И
  11252323 Планирање и организација исхране            
  11252423 Имунологија за нутриционисте            
22 11262500 Заштита и квалитет вода ЗАЈ 6 3 2 5 О
23 11262600 Организација рада ЗАЈ 6 2 3 5 О
24 11262700 Амбалажа и паковање хране ЗАЈ 6 3 2 6 О
25 11262800 Контрола квалитета и безбедност хране ЗАЈ 6 3 2 6 О
26 11262900 Пракса ЗАЈ 6   2 2 О
27 11263000 Завршни рад ЗАЈ 6   5 9 О