Наставни план основних студија од 2015. год

 

 

 

Р.б. Шифра Назив предмета Сем Статус Н.ф. O. час. ЕСПБ
               
1 1210101 Хемија I О 3+3 - 9
2 1210102 Математика I О 3+2 - 9
3 1210103 Познавање сировина са биотехнологијом I О 3+3 - 8
4 1210104 Основи инжењерске технике I O 2+3 - 6
               
5 1210205 Физиологија са анатомијом II О 3+2   9
6 1210206 Биохемија II О 3+3   9
7 1210207 Примена рачунара II О 2+2   6
8 1210208 Социологија и пословне комуникације II О 2+1   4
               
9 1210309 Микробиологија са микробиологијом хране III О 3+3 - 8
10 1210310 Технолошке операције III О 3+2 - 8
11 1210311 Прехрамбени адитиви III О 2+2 - 6
12 1210312 Наука о храни III О 2+2 - 8
               
13 1210414 Предузетништво IV О 2+2 - 5
14 1210413 Обрада намирница IV О 2+2 - 6
15 1210415 Функционална храна IV О 2+2 - 6
16 ИЗБ 1 Изборни предмет I IV И 3+2 - 6
  1210421 Третман отпада и рециклажа          
  1210422 Маркетинг исхране          
МОДУЛ ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА
17 1210423 Аутоматско управљање IV O 3+2   7
18 ИЗБМ 1 Изборни предмет  2 модула I V И 3+2 - 7
  1210525 Технологија воћа и поврћа          
  1210526 Технологија брашна са пекарством          
19 ИЗБМ 2 Изборни предмет 3 модула I V И 3+2 - 7
  1210527 Технологија уља          
  1210528 Технологија вина и јаких алкохолних пића          
20 1210516 Инструменталне методе анализе V О 3+2 - 6
21 ИЗБМ 3 Изборни предмет 4 модула I  V  И 3+2 7
  1210529 Технологија млека          
  1210530 Технологија кондиторских производа          
22 ИЗБМ 4 Изборни предмет 5 модула I VI И 3+2 - 7
  1210631 Технологија меса          
  1210632 Технологија шећера и скроба          
23 1210617 Контрола квалитета и безбедност хране VI О 3+2 - 6
24 1210618 Загађење и квалитет вода VI О 3+2 - 6
25 1210619 Амбалажа у прехрамбеној индустрији VI О 3+2 - 6
26 1210620 Стручна пракса VI О   0+3 2
27 1210631 Завршни рад VI О   0+5 6
               
    УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ     79+62   - 180
МОДУЛ НУТРИЦИОНИЗАМ
17 1210424 Планирање и организација исхране IV O 3+2   7
18 ИЗБМ 1 Изборни предмет 2 модула II V И 3+2 - 7
  1220525 Основе прехрамбене технологије          
  1220526 Санитација и хигијена          
19 ИЗБМ 2 Изборни предмет 3 модула II V И 3+2 - 7
  1220527 Лековито и зачинско биље          
  1220528 Процеси у животној средини и управљање          
20 1210516 Инструменталне методе анализе V О 3+2   6
21 ИЗБМ 3 Изборни предмет 4 модула II V И 3+2   7
  1220529 Исхрана и дијететика          
  1220530 Сензорна анализа хране и пића          
22 ИЗБМ 4 Изборни предмет 5 модула II VI И 3+2 - 7
  1220631 Макробиотика          
  1220632 Имунологија за нутриционисте          
23 1210617 Контрола квалитета и безбедност хране VI О 3+2 - 6
24 1210618 Загађење и квалитет вода VI О 3+2 - 6
25 1210619 Амбалажа у прехрамбеној индустрији VI О 3+2 - 6
26 1210620 Стручна пракса VI О   0+3 2
27 1210631 Завршни рад VI О   0+5 6
               
    УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ     79+62   - 180