Основи електротехнике и електронике - резултати испита од 02.09.2019.

Од пријављених (два) кандидата нико није изашао на испит.