Аутоматско управљање - резултати колоквијума од 8.1.2020.

 

 

Резултати колоквијума из Аутоматског управљања одржаних 8.1.2020.

 

Колоквијум су положили следећи кандидати:

 

Машински одсек

 

Ивица Милошевић              1. колоквијум
Стефан Пековић                  2. колоквијум
Милош Величковић             2. колоквијум
Ђорђе Деспотовић              2. колоквијум
Никола Миловановић           2. колоквијум

 

Електротехника и рачунарство

 

Саша Стојановић                  1. колоквијум
Марија Мијајловић                1. колоквијум
Станислава Стојановић         1. колоквијум
Стефан Гајић                         2. колоквијум
Марија Мијајловић                 2. колоквијум
Никола Бујошевић                 2. колоквијум

 

Упис у индекс, увид у задатке, евентуалне рекламације и увид у решења обавиће се у среду, 15.1.2019 у 12.00 часова.

 

После ће се одржати и вежбе – припрема за испит. Такође, тада ће се делити потписи и уписивати претходно положени колоквијуми.
Испит је могуће полагати уѕ претходно положена оба колоквијума.

 

Др Љубомир Јацић, професор

 

У Пожаревцу, 13.1.2020. године