Аутоматизација и Аутоматско управљање - резултати испита од 11.10.2018. године

 

Резултати испита из предмета Аутоматско управљање и Аутоматизација за октобар II – 11.10.2018. године

 

Испит су положили следећи кандидати:

 

Аутоматизација

 

Ђорђе Деспотовић - 67 бод - оцена 7 (седам)

 

Аутоматско управљање

 

Нико није положио (полагао само један кандидат)

 

 

У Пожаревцу, 11.10.2018 год.

Др Љубомир Јацић, професор