ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА - резултати испита - сви одсеци - септембар 2017.

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА  ИЗ ПРЕДМЕТА ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАДА, oдржаног 11.09.2017. 

 

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

 

1. Александар Живановић  8.

2. Милош Грујић          8.

3. Стефан Маниташевић    6.

4. Катарина  Гашпаревић  5.

5. Александра Стојановић 5.

6. Немања Миљковић       5.

7. Немања Станојевић     5.

 

МАШИНСТВО

 

1. Стефан Живковић        8.

2. Тања Несторовић        7. 

3. Никола Журкић          6.

4. Ненад Радивојевић      5.

5. Александар Стаменковић 5.

 

ПОЉОПРИВРЕДА

 

1. Стефан Стојковић        7.

2. Марина Пенчић           7.

3. Милан Николић           7.

4. Кристина Миловановић    7.

5. Александар Стоиловић    6.

6. Младен Милетић          5.

Професор др. Зоран Пешић дип.инж.