Машински материјали - резултати другог колоквијума - јун 2017

Машински материјали,  резултати другог колоквијума

 

Одржаног 06.06.2017.

 

МАШИНСТВО

 

1. Желко Ђорђевић          5/6

2. Станковић Александар    5

3. Михајло Кузмановић      5

4. Ивана Пауновић          5

5. Ђорђе Деспотовић        7

6. Игор Стојановић         6/5

7. Немања Топаловић        7

8. Милош Манић             6/7

9. Бојан Маниташевић       6

10. Стефан Пајић           6/5

11. Стефан Фехер           5

12. Милан Николић          5

13. Милош Јанковић         5

 

Професор др. Зоран Пешић дип.инж.