Аутоматско управљање и Аутоматизација - резултати испита - Јун 2018.

Резултати испита у јунском року – 12.06.2018 и 13.06.2018

 

Испит су положили следећи кандидати:

 

Аутоматско управљање – Прехрамбена технологија и нутриционизам

 

Невена Павић 69 поена 7 (седам)
Бошковић Тања 51 поен 6 (шест)

 

Аутоматско управљање – Машински одсек

 

Марио Шпрљан 7 (седам) Виша школа
Кокоресковић Душан 79 поена 8 (осам)
Немања Ћирковић 55 поена 6 (шест)
Софија Лазић 66 поена 7 (седам)

 

Аутоматско управљање – Електротехника и рачунарство

 

Стојановић Дарко 72 поена 8 (осам)
Милош Милисављевић 68 поена 7 (седам)
Бојан Милићевић 51 поен 6 (шест)
Никола Рајић 55 поена 6 (шест)

Аутоматизација – Машински одсек

 

Михајло Ђорђевић 88 поена 9 (девет)
Милош Манић 88 поена 9 (девет)
Иван Огњановић 57 поена 6 (шест)

 

Остали кандидати нису положили испит.

Упис оцена, увид у задатке, евентуалне рекламације и увид у решења обавиће се у среду, 20.06. 2018 год. у 13,00 часова.

Др Љубомир Јацић, професор

У Пожаревцу, 15.06. 2018 године