Аутоматско управљање и Аутоматизација - резултати испита - Јануар 2018.

 

Резултати испита из предмета АУТОМАТСКО УПРАВЉАЊЕ и АУТОМАТИЗАЦИЈА - Јануар 2018.

 

Испит су положили следећи кандидати:

 

Аутоматско управљање

 

Машински одсек

Ђурђина Илић     79 бодова    8 (осам)

 

Електротехнички одсек

Саша Мијалковић    55    6 (шест)
Станислав Миљевић    88    9 (девет)
Срђан Милетић        89    9 (девет)
Стефан Живковић    67    7 (седам)
Данијела Панић        95    10 (десет)
Никола Живковић    78    8 (осам)
Игор Миладиновић    56    6 (шест)

 

Прехрамбено технолошки одсек

Нико није положио!

 

Аутоматизација

Нико није положио!

 

Остали кандидати нису задовољили.

 

Увид у задатке, решења, упис оцена у индекс и евентуалне рекламације, биће 6.02.2018 год., са почетком у 12h.

 

У Пожаревцу, 31.01.2018 год.            

Др Љубомир Јацић, професор