МА - распоред испита - ЈУЛ 2022. године

Студијски програм: Машинство

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ЈУЛ 2022.

 

 

  РАСПОРЕД ИСПИТА   Јулски рок
Редни број Предмет Семестар Датум Време Учионица
1 Математика 1 1 08.07. 12.00 Уч 3
2 Конструктивна геометрија и графика 1 01.07. 14.00 АМФ
3 Технички материјали 1 03.07. 10.00 АМФ
5 Механика 1 1 24.06. 09.00 Уч 3
6 Примена рачунара 1 07.03. 10.00 РЦ 1
7 Математика 2 2 04.07. 12.00 АМФ
8 Механика 2  2 25.06. 09.00 Уч 3
9 Социологија и пословне комуникације 2 09.07. 11.00 АМФ
10 Основи инжењерске технике 2 27.06. 11.00 Уч 3
11 Основи хидраулике и пнеуматике 3 03.07. 09.00 Уч 3
12 Отпорност материјала 3 26.06. 09.00 АМФ
13 Основи теорије поузданости 3 01.07. 12.00 Уч 5
14 Техничка физика 3 24.06. 12.00 АМФ
15 Основи електротехнике и електронике 3 08.07. 11.00 Уч 3
16 Рачунари и програмирање 4 25.06. 10.00 Рц 2
17 Аутоматизација производње 4 27.06. 09.00 Уч 3
18 Машински елементи 4 04.07. 11.00 Уч 3
19 Инжењерска графика 4 02.07. 10.00 Рц 2
20 Обрада метала резањем 5 26.06. 11.00 Рц 2
21 Аутоматско управљање 5 03.07. 09.00 Уч 3
22 Моделирање и симулација система 5 24.06. 13.00 Уч 2
23 Објектно програмирање 5 08.07. 09.00 Уч 3
23 Алати и прибори 5 09.07. 12.00 Уч 3
24 Рачунарска графика 5 01.07. 12.00 Уч 3
25 Пројектовање технолошких процеса 6 25.06. 13.00 Уч 3
26 Пројектовање помоћу рачунара 6 25.06. 12.00 РЦ 2
27 Базе података 6 25.06. 12.00 РЦ 1
28 Контрола квалитета 6 04.07. 15.00 Уч 1
29 Предузетништво 6 04.07. 13.00 АМФ
30 Организација рада 6 27.06. 14.00 АМФ
31 Обрада метала деформацијом 6 23.06. 14.00 Уч 2
32 Стручна пракса 6 02.07. 10.00 Уч 2
  НОВО МАШИНСТВО        
1 Математика 1 26.06. 12.00 Уч 3
2 Статика 1 24.06. 12.00 Уч 3
3 Увод у комп. пројектовање и ЦНЦ системе 1 23.06. 10.00 АМФ
4 Техничко цртање 1 09.07. 13.00 Уч 3
5 Енглески језик 1 1 27.06. 12.00 Уч 2
6 Метрологија 2 02.07. 12.00 АМФ
7 Механика 2 04.07. 09.00 Уч 3
8 Машински материјали 2 03.07. 10.00 АМФ
9 Отпорност материјала 2 25.06. 10.00 Уч 3
10 Енглески језик 2 2 27.06. 12.00 Уч 2