Машинство - распоред испита у ЈАНУАРСКОМ року 2020. године

 

 

 

 

Студијски програм: Машинство

 

РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК ЈАНУАР 2020

 

Предмети који нису обухваћени овим распоредом
полажу се у договору са предметним наставником

 

 

Специјалистичке струковне студије

 

 

Назив предмета Јануар 2020.
Дан Сат
1 Интегрисане управљачке технологије 28.01. 12.00
2 Трибологија и подмазивање    
3 Дијагностика и поузданост система    
4 Примењена уљна хидраулика (Модул Управљање ризиком у одржавању)    
Нековенционални поступци обраде (Модул Производне технологије)    
5 Стручна пракса    
6 Одржавање техничких система    
7 Изборни предмет 1
Технолошки процеси и животна средина (Модул Управљање ризиком у одржавању) 12.02. 12.00 
Рачунарске мреже  (Модул Производне технологије) 28.01. 11.00 
Базе података 20.01. 14.00
8 Изборни предмет 2
Софтверски алати 23.01. 16.00
Пројектовање заштите животне средине 12.02. 12.00

 

 

 

Основне струковне студије

 

 

Назив предмета Јануар 2020.
Дан Сат
1 Математика 1 06.02. 12.00
2 Конструктивна геометрија и графика 31.01. 10.00
3 Социологија и пословне комуникације 14.02. 12.00 
4 Механика 1 24.01. 12.00
5 Примена рачунара 06.02. 10.00
6 Математика 2 24.01. 12.00
7 Механика 2 24.01 10.00
8 Технички материјали 30.01. 14.00
9 Основи инжењерске технике 24.01. 11.00
10 Основи хидраулике и пнеуматике  03.02. 12.00
11 Отпорност материјала 31.01. 10.00
12 Основи теорије поузданости 31.01. 10.00
13 Изборни предмет 1
Техничка физика 04.02. 11.00
Основи електротехнике и електронике 10.02. 11.00 
14 Рачунари и програмирање 05.02. 10.00
15 Аутоматизација производње 22.01. 12.00
16 Машински елементи 31.01. 12.00
17 Инжењерска графика 24.01. 11.00
18 Обрада метала резањем 07.02. 12.00
19 Аутоматско управљање 21.01. 12.00
20 Моделирање и симулација система 28.01. 14.00
21 Изборни предмет 2
Алати и прибори (модул Производно машинство)    
Рачунарска графика 13.02. 09.00
Објектно програмирање (модул Пројектовање рачунаром) 03.02. 12.00 
22 Изборни предмет 3
Пројектовање технолошких процеса (модул Производно машинство)    
Пројектовање помоћу рачунара 13.02. 12.00 
Базе података (модул Пројектовање рачунаром) 20.01. 14.00 
23 Изборни предмет 4
Контрола квалитета    
Предузетништво 31.01. 14.00
24 Организација рада 31.01. 14.00
25 Обрада метала деформацијом 07.02. 10.00
26 Стручна пракса 30.01. 14.00