Распоред испита код проф. др Горана Ђорђевића, у испитном року јун - 2019. године

 

 

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ


1. Превентивна заштита од пожара
2. Заштита од пожара и експолозија


12.06.2019.г. у 16 00 часова.

 

 


3. Системи за дојаву и гашење пожара


18.06.2019.г. у 16 00 часова.

 

 


4. Теорија паљења и сагоревања


19.06.2019.г. у 16 00 часова.

 

 


5. Опрема за гашење пожара


20.06.2019.г, у 16 00 часова.

предметни наставник
Др Горан Ђорђевић