Машинство - Распоред испита у септембарском року 2018.

СТУДИЈСКА ГРУПА МАШИНСТВО

СЕПТЕМБАРСКИ и ОКТОБАРСКИ испитни рок 2018.

 


Назив предмета:

 

Датум и време:

СЕПТЕМБАР

ОКТОБАР

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:

Математика 1

05.09. у 12.00

 

Математика 2

12.09. у 12.00

 

Механика 1

07.09. у 9:00

21.09. у 9:00

Примена рачунара

07.09. у 12.00

 

Конструктивна геометрија и графика

12.09. у 12:00

26.09. у 12:00

Социологија и пословне комуникације

07.09. у 10:00

 

Основи инжењерске технике

07.09. у 9:00

21.09. у 9:00

Механика 2

14.09. у 9:00

28.09. у 9:00

Технички материјали

11.09. у 10:00

 

Отпорност материјала

14.09. у 9:00

28.09. у 9:00

Инжењерска графика

14.09. у 9:00

28.09. у 9:00

Електротехника и електроника

04.09. у 10:00

 

Машински елементи 1

07.09. у 9:00

21.09. у 9:00

Хидрауличне и пнеуматске компоненте

06.09. у 11:00

 

Основи технике мерења

04.09. у 10:00

 

Аутоматизација

05.09. у 15:00

 

Машински елементи 2

14.09. у 9:00

28.09. у 9:00

Технологија обраде

14.09. у 9:00

28.09. у 9:00

Аутоматско управљање

05.09. у 12:00

 

Организација рада

11.09. у 11:00

 

Стручна пракса

04.09. у 12:00

 
Техничка физика 06.09. у 12:00  


ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Алати и прибори

06.09. у 13:00

 

Пројектовање технолошких поступака

13.09. у 13:00

 

Управљање квалитетом

13.09. у 13:00

 

Заштита од пожара и експлозија

05.09. у 15:00

 

Предузетништво

04.09. у 12:00

 

Пројектовање применом рачунара

10.09. у 14:00

 

Системи за дојаву и гашење пожара

05.09. у 15:00

 

Превентивна заштита од пожара

05.09. у 15:00

 

Рачунарска графика

10.09. у 14:00

 

Технолошки процеси и животна средина

06.09. у 14:00

 

Опрема за гашење пожара

05.09. у 15:00

 

Теорија паљења и сагоревања

06.09. у 15:00

 


СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА:

Интегрисане управљачке технологије

05.09. у 15:00

 

Трибологија и и подмазивање

04.09. у 12:00

 

Дијагностика и поузданост система

14.09. у 9:00

28.09. у 9:00

Примењена уљна хидраулика

13.09. у 15:00

 

Неконвенционални поступци обраде

14.09. у 9:00

28.09. у 9:00

Одржавање техничких система

07.09. у 9:00

21.09. у 9:00

Стручна пракса

12.09. у 12:00

26.09. у 12:00

Технолошки процеси и животна средина

13.09. у 15:00

 

Базе података

12.09. у 15:00

 

Софтверски алати

11.09. у 16:00

 

Пројектовање заштите животне средине

06.09. у 13:00

 

Рачунарске мреже

11.09. у 17:00