Машинство - распоред испита за јун 2018.

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАШИНСТВО - распоред испита за јун 2018.

 

 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:

Математика 1

18.06. у 12.30h

Математика 2

29.06. у 12.30h

Механика 1

22.06. у 10h

Основи инжењерске технике 29.06. у 11.00

Примена рачунара

22.06. у 13h

Конструктивна геометрија и графика

20.06. у 12h

Социологија и пословне комуникације

27.06. у 09h

Инжењерска графика

29.06. у 10h

Механика 2

29.06. у 11h

Отпорност материјала

29.06. у 12h

Рачунари и програмирање

26.06. у 13h

Машински материјали

19.06. у 10h

Електротехника и електроника

19.06. у 10h

Машински елементи 1

22.06. у 12h

Хидрауличне и пнеуматске компоненте

21.06. у 11h

Основи технике мерења

12.06. у 10h

Аутоматизација

13.06. у 12h

Машински елементи 2

29.06. у 14h

Технологија обраде

22.06. у 14h

Аутоматско управљање

12.06. у 12h

Организација рада

18.06. у 12h – учионица бр.5

Стручна пракса

19.06. у 12h

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Алати и прибори

21.06. у 13h

Пројектовање технолошких поступака

28.06. у 13h

Управљање квалитетом

28.06. у 12h

Заштита од пожара и експлозија

13.06. у 17.15h

Предузетништво

11.06. у 10h

Пројектовање применом рачунара

26.06. у 14h

Системи за дојаву и гашење пожара

13.06. у 11h

Превентивна заштита од пожара

13.06. у 16h

Рачунарска графика

26.06. у 14h

Технолошки процеси и животна средина

21.06. у 14h

Опрема за гашење пожара

13.06. у 16h

Теорија паљења и сагоревања

21.06. у 15h

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА:

Интегрисане управљачке технологије

13.06. у 12h

Трибологија и и подмазивање

12.06. у 12h

Дијагностика и поузданост система

22.06. у 14h

Примењена уљна хидраулика

28.06. у 15h

Неконвенционални поступци обраде

29.06. у 14h

Одржавање техничких система

02.07. у 12h

Стручна пракса

20.06. у 12h

Технолошки процеси и животна средина

28.06. у 15h

Базе података

13.06. у 14h

Софтверски алати

26.06. у 16h

Пројектовање заштите животне средине

14.06. у 13h

Рачунарске мреже

26.06. у 17h