Машинство - распоред испита - април - 2018.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАШИНСТВО

 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:

Математика 1

23.04. у 12h

Математика 2

23.04. у 12h

Механика 1

27.04. у 11h

Примена рачунара

24.04. у 12h

Конструктивна геометрија и графика

23.04. у 14h

Социологија и пословне комуникације

20.04. у 14h

Инжењерска графика

20.04. у 11h

Механика 2

20.04. у 11h

Отпорност материјала

20.04. у 11h

Рачунари и програмирање

24.04. у 12h

Машински материјали

17.04. у 08:30h

Електротехника и електроника

25.04. у 12h

Машински елементи 1

20.04. у 11h

Хидрауличне и пнеуматске компоненте

19.04. у 12h

Основи технике мерења

17.04. у 08:30h

Аутоматизација

26.04. у 12h

Машински елементи 2

27.04. у 11h

Технологија обраде

27.04. у 11h

Аутоматско управљање

26.04. у 15h

Организација рада

16.04. у 12:30h

Стручна пракса

23.04. у 12:30h

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Алати и прибори

19.04. у 12h

Пројектовање технолошких поступака

19.04. у 12h

Управљање квалитетом

19.04. у 12h

Заштита од пожара и експлозија

по договору

Предузетништво

16.04. у 12:30h

Пројектовање применом рачунара

24.04. у 12h

Системи за дојаву и гашење пожара

24.04. у 16h

Превентивна заштита од пожара

20.04. у 16h

Рачунарска графика

24.04. у 12h

Технолошки процеси и животна средина

19.04. у 12h

Опрема за гашење пожара

по договору

Теорија паљења и сагоревања

19.04. у 12h

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА:

Интегрисане управљачке технологије

26.04. у 12h

Трибологија и и подмазивање

23.04. у 12:30h

Дијагностика и поузданост система

27.04. у 11h

Примењена уљна хидраулика

19.04. у 12h

Неконвенционални поступци обраде

27.04. у 11h

Одржавање техничких система

27.04. у 11h

Стручна пракса

23.04. у 14h

Технолошки процеси и животна средина

19.04. у 12h

Базе података

као на електротехници

Софтверски алати

као на електротехници

Пројектовање заштите животне средине

19.04. у 12h

Рачунарске мреже

као на електротехници