Машинство - распоред испита - јан-феб. - 2018.

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАШИНСТВО

 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:
Назив предмета: Датум и време:
Математика 1 31.01 у 12:00
Математика 2 31.01. у 12:00
Механика 1 09.02 у 11:00
Примена рачунара 25.01. у 11:00
Конструктивна геометрија и графика 07.02. у 12:00
Социологија и пословне комуникације као на електротехници
Инжењерска графика 26.01. у 11:00
Механика 2 26.01. у 11:00
Отпорност материјала 09.02. у 11:00
Рачунари и програмирање 08.02. у 12:00
Машински материјали 30.01. у 11:30
Електротехника и електроника 06.02. у 12:00
Машински елементи 1 26.01. у 12:00
Хидрауличне и пнеуматске компоненте 08.02. у 12:00
Основи технике мерења 30.01. у 11:30
Аутоматизација 25.01. у 12:00
Машински елементи 2 09.02. у 12:00
Технологија обраде 09.02. у 12:00
Аутоматско управљање 24.01. у 12:00
Организација рада 06.02. у 11:30
Стручна пракса 30.01. у 11:30
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:
Алати и прибори 01.02. у 11:00
Пројектовање технолошких поступака 01.02. у 11:00
Управљање квалитетом 01.02. у 11:00
Заштита од пожара и експлозија по договору
Предузетништво 06.02. у 11:30
Пројектовање применом рачунара 08.02. у 12:00
Системи за дојаву и гашење пожара по договору
Превентивна заштита од пожара по договору
Рачунарска графика 08.02. у 12:00
Технолошки процеси и животна средина 01.02. у 11:00
Опрема за гашење пожара по договору
Теорија паљења и сагоревања по договору
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА:
Интегрисане управљачке технологије 25.01. у 12:00
Трибологија и и подмазивање 30.01. у 11:30
Дијагностика и поузданост система 26.01. у 12:00
Примењена уљна хидраулика 01.02. у 11:00
Неконвенционални поступци обраде 09.02. у 11:00
Одржавање техничких система 09.02. у 11:00
Стручна пракса 12.02. у 14:00
Технолошки процеси и животна средина 01.02. у 11:00
Базе података као на електротехници
Софтверски алати као на електротехници
Пројектовање заштите животне средине по договору
Рачунарске мреже као на електротехници