Машинство - распоред испита - сеп.-окт. 2017.

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАШИНСТВО

Сепембарски и октобарски испитни рок 2017.

 


Назив предмета:


Датум и време:

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ


ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ:

  СЕПТЕМБАР ОКТОБАР
Математика 1 06.09. у 12h 27.09. у 12h
Математика 2 13.09. у 12h 04.10. у 12h
Механика 1 08.09. у 11h 29.09. у 11h
Техничка физика 04.09. у 12h 03.10. у 12h
Хемија 11.09. у 10h 05.10. у 12h
Инжењерска графика 15.09. у 12h 29.09. у 12h
Социологија и пословне комуникације 04.09. у 14h 29.09. у 10h
Механика 2 15.09. у 11h 29.09. у 12h
Отпорност материјала 08.09. у 11h 29.09. у 11h
Рачунари и програмирање 14.09. у 12h 28.09. у 12h
Машински материјали 05.09. у 11h 03.10. у 11h
Електротехника и електроника 12.09. у 11h 28.09. у 12h
Машински елементи 1 08.09. у 11h 29.09. у 11h
Хидрауличне и пнеуматске компоненте по договору по договору
Основи технике мерења 05.09. у 11h 03.10. у 11h
Аутоматизација 13.09. у 12h 27.09. у 12h
Машински елементи 2 15.09. у 12h 29.09. у 12h
Технологија обраде 08.09. у 12h 29.09. у 11h
Аутоматско управљање 06.09. у 12h 04.10. у 12h
Организација рада 11.09. у 11h 02.10. у 11h
Стручна пракса 05.09. у 12h 03.10. у 12h

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Алати и прибори по договору по договору
Пројектовање технолошких поступака по договору по договору
Управљање квалитетом по договору по договору
Заштита од пожара и експлозија по договору по договору
Предузетништво 11.09. у 11h 02.10. у 11h
Пројектовање применом рачунара 07.09. у 12h 05.10. у 12h
Системи за дојаву и гашење пожара по договору по договору
Превентивна заштита од пожара по договору по договору
Рачунарска графика 07.09. у 12h 05.10. у 12h
Технолошки процеси и животна средина по договору по договору
Опрема за гашење пожара по договору по договору
Теорија паљења и сагоревања по договору по договору

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА:

Интегрисане управљачке технологије 13.09. у 12h 27.09. у 12h
Трибологија и и подмазивање 05.09. у 12h 03.10. у 12h
Дијагностика и поузданост система 08.09. у 12h 29.09. у 11h
Примењена уљна хидраулика по договору по договору
Неконвенционални поступци обраде 15.09. у 12h 29.09. у 12h
Одржавање техничких система 08.09. у 12h 29.09. у 11h
Стручна пракса по договору по договору
Технолошки процеси и животна средина по договору по договору
Базе података као на електротехници као на електротехници
Софтверски алати као на електротехници као на електротехници
Пројектовање заштите животне средине по договору по договору
Рачунарске мреже као на електротехници као на електротехници