Машинство - Теме за завршни рад

Теме завршних радова за 2014/2015

студијски програм  Машинство

(усвојене на седници катедре 05.12.2014. год. седници већа 23.01.2015. год.)  

 

Аутоматизација (МО) – др Љубомир Јацић, проф

1.GRAFCHART метода за приказ и пројектовање аутомата

2.Примена PLC уређаја у аутоматизацији објеката и процеса

3.Методе описа рада дигиталних аутомата

4.Аутоматизација процеса управљања ризицима

Аутоматско управљање (МО и ЕО) – др Љубомир Јацић, проф

1.Модерни управљачки системи у енергетским објектима

2.Савремене методе управљања постројењима за производњу „зелене“ енергије

3.Аутоматско управљање континуалним процесима у индустријској производњи

4.Дистрибуирани системи управљања великим електроенергетским системима

5.Управљање сложеним системима за предодавање на површинским коповима

Базе података – др Љубомир Јацић, проф и Драган Миловановић

1.Савремени системи за управљање базама података

2.Израда базе података и апликација за рад са базом података за евиденцију послова студентске службе

3.Верзије SQL стандарда и процедурална проширења

Интернет програмирање – мр Драган Шалер и Драган Миловановић

1.Израда веб презентације са применом напредних елемената html кода

2.Анализа система за управљање садржајем (CMS)

3.Израда презентације коришћењем PHP кода

Технологија обраде – др Мирко Јовановић, проф

1.Технологија обраде стругањем

2.Технологија израде делова глодањем и стругањем

3.Технологија израде дела заваривањем електричним поступцима

4.Технологија израде ротационих елемената деформацијом

5.Машине и уређаји за електрично заваривање

6.Тема по избору кандидата

Машински елементи – др Мирко Јовановић, проф

1.Редукторски преносници

2.Елементи за пренос снаге фрикцијом

3.Тема по избору кандидата

Основи технике мерења – др Зоран Пешић, проф

1.Мерење протока нестишљивог флуида

2.Мерење протока и температуре гасова

3.Тема по избору кандидата

Организација рада – др Зоран Пешић, проф

            Теме по избору кандидата из радне организације кандидата

Пројектовање технолошких поступака – др Миле Шиљак, проф

1.Техничка припрема производње израдка као предуслов за реализацију технолошки поступка

2.Тачност израдка и технолошки поступак израде

3.Технолошки поступци израде производа

4.Врсте и нашин избора примерка при пројектовању технолошког поступка израде израдка

5.Додаци за обраду – при пројектовању технолошког поступка израде израдка

6.Технолошка анализа израдка технолошког поступка израде

7.Конструктивне и технолошке базе технолошког поступка израде израдка

Управљање квалитетом – др Миле Шиљак, проф

1.Основи алати, методе и технике менаџмента квалитета

2.Додатни алати и технике који се користе у менаџменту квалитета

3.Структура квалитета производа (хардвер, софтвер, услуга, процесовани материјал)

4.Кано модел (Noriaki Kano) – алат за процену задовољства купца

5.Гуруи квалитета – најзначајнији аутори из области управљања квалитетом

Хидрауличне и пнеуматске компоненте – др Миле Шиљак, проф

1.Пумпе у уљно хидрауличним системима

2.Актуатори у уљно хидрауличним системима

3.Уљно хидраулични системи интегрисани у стандардне грађевинске машине – трактор гусеничар, утоварна лопата и хидраулични багер гусеничар

4.Радни флуид у уљно хидрауличним системима

5.Спроводни елементи, прикључци и арматура у уљно хидрауличним системима

6.Кондензат у пнеуматски системима

7.Компресори у пнеуматски системима

8.Актуатори у пнеуматски системима

9.Пнеуматски системи интегрисани у раадионичким машинама

10.Пнеуматски ручни алати