Машинство - Предавања код др Г. Ђорђевића

Предавања  из предмета „Превентивна заштита од Пожара“ и „Системи за аутоматску дојаву и гашење пожара“ одржаваће се уторком у 16 часова.