Машинство - ТЕМЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД

ТЕМЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ РАД

МАШИНСТВО

др Зоран Пешић (Трибологија и подмазивање)

-        Анализе карактеристике уља у системима експлатације

-        Испитивање промене стања средстава за подмазивање

-        Анализа функционисања појединих система за подмазивање

-        Мерења и испитивањa појединих карактеристика у одржавању техничких система

 

др Љубомир Јацић (Интегрисане управљачке технологије; Базе података)

-        најмање две теме по предмету, по договору са предметним наставником, а у складу са планом и програмом предмета

 

др Мирко Јовановић (Дијагностика и поузданост система; Неконвенционални поступци обраде; Одржавање техничких система)

-        Неконвенционални поступци обраде резањем

-        Технологија дубоког извлачења неротационих елемената

-        Напонско – деформациони односи при обради деформацијом

-        Одређивање броја резервних делова у техничким системима

-        Одређивање поузданости техничких система

-        Модели поузданости одржавања