Наставни план основних студија 2012

 

Табела 5.1.2  Модул 1: Производно машинство

Рб

Шифра

Назив предмета

Сем

Тип

Статус

Часови акт.наст.

Остало оптерећење

ЕСПБ

п

в

дон

ПРВА ГОДИНА

               

1

811101

Математика 1

1

AO

О

3

3

0

3+3

9

2

811102

Механика 1

1

AO

О

2

2

0

2+2

6

3

811103

Техничка физика

1

С

О

2

2

0

2+2

6

4

811104

Инжењерска графика

1

СА

О

2

3

0

2+3

6

5

811105

Социологија и пословне комуникације

1

AO

О

2

1

0

2+1

6

6

811206

Механика 2

2

AO

О

2

2

0

2+2

6

7

811207

Отпорност материјала

2

С

О

2

2

0

2+2

6

8

811208

 Рачунари и програмирање

2

СА

О

2

4

0

2+4

8

9

811209

Машински материјали

2

С

О

3

1

0

3+1

7

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија =

 

20

+

20

 

60

 

40

 

ДРУГА ГОДИНА

               

10

811310

Електротехника и електроника

3

С

О

2

3

0

2+3

7

11

811311

Машински елементи 1

3

С

О

2

2

0

2+2

8

12

811312

Худрауличне и пнеуматске компоненте

3

С

О

4

1

0

4+1

8

13

811313

Основи технике мерења

3

С

О

3

2

0

3+2

8

14

811414

Aутоматизација

4

СА

О

2

3

0

2+3

7

15

811415

Машински елементи 2

4

С

О

2

3

0

2+3

8

16

 

Изборни предмет 1

4

СА

И

2

3

0

2+3

7

17

 

Обавезни изборни предмет 1:

4

СА

И

3

3

0

3+3

7

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија =

 

20

+

20

 

60

 

40

 

ТРЕЋА ГОДИНА

               

18

811518

Технологија обраде

5

С

О

3

3

0

3+3

7

19

 

Обавезни изборни предмет 2:

5

СА

И

3

3

0

3+3

7

20

 

Изборни предмет 2

5

СА

И

3

3

0

3+3

7

21

811521

Аутоматско управљање

5

С

О

3

2

0

3+2

6

22

 

Изборни предмет 3

5

СА

И

3

3

0

3+3

7

23

811623

Организација рада 

6

С

О

2

3

0

2+3

6

24

 

Изборни предмет 4

6

СА

И

3

3

0

3+3

7

25

811625

Стручна пракса

6

СА

О

0

0

8

0+8

3

26

811626

Завршни рад

6

СА

И

0

0

6

0+6

10

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија =

 

20

+

20

 

60

 

40

 

Укупно

 

60+60

 

180

 

120

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО:

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Назив предмета

Шифра

ЕСПБ

Обавезни изборни предмет 1: 

Алати и прибори

0811417

7

Обавезни изборни предмет 2: 

Пројектовање технолошких поступака

0811519

7

ЗАВРШНИ РАД

По избору студента

0811626

10

  

 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Назив предмета

Шифра

ЕСПБ

Изборни предмет 1:                           

Управљање квалитетом    

0811416

7

Заштита од пожара и експлозија   

0813519

Изборни предмет 2

Предузетништво      

0811520

7

Пројектовање применом рачунара   

0812417

Изборни предмет 3

Системи за дојаву и гашење пожара    

0811522

7

Превентивна заштита од пожара

0813417

Изборни предмет 4

Рачунарска графика

0812417

7

Технолошки процеси и животна средина    

0811624

 

Табела: 5.1.3    Модул 2:     ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАЧУНАРОМ

Рб

Шифра

Назив предмета

Сем

Тип

Статус

Часови акт.наст.

Остало оптерећење

ЕСПБ

п

в

дон

ПРВА ГОДИНА

               

1

811101

Математика 1

1

AO

О

3

3

0

3+3

9

2

811102

Механика 1

1

AO

О

2

2

0

2+2

6

3

811103

Техничка физика

1

С

О

2

2

0

2+2

6

4

811104

Инжењерска графика

1

СА

О

2

3

0

2+3

6

5

811105

Социологија и пословне комуникације

1

AO

О

2

1

0

2+1

6

6

811206

Механика 2

2

AO

О

2

2

0

2+2

6

7

811207

Отпорност материјала

2

С

О

2

2

0

2+2

6

8

811208

 Рачунари и програмирање

2

СА

О

2

4

0

2+4

8

9

811209

Машински материјали

2

С

О

3

1

0

3+1

7

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија =

 

20

+

20

 

60

 

40

 

ДРУГА ГОДИНА

               

10

811310

Електротехника и електроника

3

С

О

2

3

0

2+3

7

11

811311

Машински елементи 1

3

С

О

2

2

0

2+2

8

12

811312

Худрауличне и пнеуматске компоненте

3

С

О

4

1

0

4+1

8

13

811313

Основи технике мерења

3

С

О

3

2

0

3+2

8

14

811414

Aутоматизација

4

СА

О

2

3

0

2+3

7

15

811415

Машински елементи 2

4

С

О

2

3

0

2+3

8

16

 

Изборни предмет 1

4

СА

И

2

3

0

2+3

7

17

 

Обавезни изборни предмет 1:

4

СА

И

3

3

0

3+3

7

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија =

 

20

+

20

 

60

 

40

 

ТРЕЋА ГОДИНА

               

18

811518

Технологија обраде

5

С

О

3

3

0

3+3

7

19

 

Обавезни изборни предмет 2:

5

СА

И

3

3

0

3+3

7

20

 

Изборни предмет 2

5

СА

И

3

3

0

3+3

7

21

811521

Аутоматско управљање

5

С

О

3

2

0

3+2

6

22

 

Изборни предмет 3

5

СА

И

3

3

0

3+3

7

23

811623

Организација рада 

6

С

О

2

3

0

2+3

6

24

 

Изборни предмет 4

6

СА

И

3

3

0

3+3

7

25

811625

Стручна пракса

6

СА

О

0

0

8

0+8

3

26

811626

Завршни рад

6

СА

И

0

0

6

0+6

10

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија =

 

20

+

20

 

60

 

40

 

Укупно=

 

60+60

 

180

 

120

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ РАЧУНАРОМ:

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Назив предмета

Шифра

ЕСПБ

Обавезни изборни предмет 1: 

 Рачунарска графика

0812417

7

Обавезни изборни предмет 2: 

Пројектовање применом рачунара 

0812417

7

ЗАВРШНИ РАД

по избору студента

0811626

10

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Назив предмета

Шифра

ЕСПБ

Изборни предмет 1:                           

Управљање квалитетом    

0811416

7

Заштита од пожара и експлозија   

0813519

Изборни предмет 2

Предузетништво      

0811520

7

Системи за дојаву и гашење пожара    

0811522

Изборни предмет 3

Пројектовање технолошких поступака 

0811519

7

Превентивна заштита од пожара

0813417

Изборни предмет 4

Алати и прибори

0811417

7

Технолошки процеси и животна средина    

0811624

 

Табела: 5.1.3    Модул 3: УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ

Рб

Шифра

Назив предмета

Сем

Тип

Статус

Часови акт.наст.

Остало оптерећење

ЕСПБ

п

в

дон

ПРВА ГОДИНА

               

1

811101

Математика 1

1

AO

О

3

3

0

3+3

9

2

811102

Механика 1

1

AO

О

2

2

0

2+2

6

3

813103

Хемија

1

С

О

3

2

0

3+2

6

4

811104

Инжењерска графика

1

СА

О

2

3

0

2+3

6

5

811105

Социологија и пословне комуникације

1

AO

О

2

1

0

2+1

6

6

811206

Механика 2

2

AO

О

2

2

0

2+2

6

7

811207

Отпорност материјала

2

С

О

2

2

0

2+2

6

8

811208

 Рачунари и програмирање

2

СА

О

2

4

0

2+4

8

9

811209

Машински материјали

2

С

О

3

1

0

3+1

7

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија =

 

21

+

20

 

60

 

41

 

ДРУГА ГОДИНА

               

10

811310

Електротехника и електроника

3

С

О

2

3

0

2+3

7

11

811311

Машински елементи 1

3

С

О

2

2

0

2+2

8

12

811312

Худрауличне и пнеуматске компоненте

3

С

О

4

1

0

4+1

8

13

811313

Основи технике мерења

3

С

О

3

2

0

3+2

8

14

811414

Aутоматизација

4

СА

О

2

3

0

2+3

7

15

811415

Машински елементи 2

4

С

О

2

3

0

2+3

8

16

811416

  Изборни предмет 1

4

СА

И

2

3

0

2+3

7

17

 

Обавезни изборни предмет 1:

4

СА

И

3

3

0

3+3

7

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија =

 

20

+

20

 

60

 

40

 

ТРЕЋА ГОДИНА

               

18

813518

Опрема за гашење пожара

5

С

О

3

3

0

3+3

7

19

 

Обавезни изборни предмет 2:

5

СА

И

3

3

0

3+3

7

20

 

Изборни предмет 2

5

СА

И

3

3

0

3+3

7

21

813521

Теорија паљења и сагоревања

5

С

О

3

2

0

3+2

6

22

 

Изборни предмет 3

5

СА

И

3

3

0

3+3

7

23

811623

Организација рада 

6

С

О

2

3

0

2+3

6

24

 

Изборни предмет 4

6

СА

И

3

3

0

3+3

7

25

811625

Стручна пракса

6

СА

О

0

0

8

0+8

3

26

811626

Завршни рад

6

СА

И

0

0

6

0+6

10

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија =

 

20

+

20

 

60

 

40

 

Укупно

 

61+60

 

180

 

121

 

 ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ:

ОБАВЕЗНИ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ:

Назив предмета

Шифра

ЕСПБ

Обавезни изборни предмет 1: 

Превентивна заштита од пожара

0813417

7

Обавезни изборни предмет 2: 

Заштита од пожара и експлозија

0813519

7

ЗАВРШНИ РАД

По избору студента

0811626

10

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ:

Назив предмета

Шифра

ЕСПБ

Изборни предмет 1:                           

Управљање квалитетом    

0811416

7

Алати и прибори

0811417

Изборни предмет 2

Предузетништво      

0811520

7

Пројектовање применом рачунара

0812417

Изборни предмет 3

Пројектовање технолошких поступака 

0811519

7

Системи за дојаву и гашење пожара    

0811522

Изборни предмет 4

Технолошки процеси и животна средина

0811624

7

Рачунарска графика

0812417