Наставни план основних студија - акредитација 2017.

Студијска група - Машинство

 

 

pdf1Изборно подручје - Производно машинство

Рб Шиф
пред.
Назив предмета Модул Сем П В ЕСПБ О/И
1 10810100 Математика 1 ЗАЈ 1 2 3 8 О
2 10810200 Конструктивна геометрија и графика ЗАЈ 1 2 2 8 О
3 10810300 Социологија и пословне комуникације ЗАЈ 1 2 1 5 О
4 10810400 Механика 1 ЗАЈ 1 3 2 7 О
5 10810500 Примена рачунара ЗАЈ 1 2 2 6 О
6 10820600 Математика 2 ЗАЈ 2 2 3 8 О
7 10820700 Механика 2 ЗАЈ 2 3 3 7 О
8 10820800 Технички материјали ЗАЈ 2 2 1 5 О
9 10820900 Основи инжењерске технике ЗАЈ 2 2 3 6 О
10 10831000 Основи хидраулике и пнеуматике  ЗАЈ 3 3 3 8 О
11 10831100 Отпорност материјала ЗАЈ 3 2 2 7 О
12 10831200 Основи теорије поузданости ЗАЈ 3 2 3 6 О
13   Изборни предмет 1 ЗАЈ 3 2 2 6 И
  10841301 Техничка физика            
  10841401 Основи електротехнике и електронике            
14 10831500 Рачунари и програмирање ЗАЈ 4 2 4 9 О
15 10841600 Аутоматизација производње ЗАЈ 4 3 2 9 О
16 10841700 Машински елементи ЗАЈ 4 2 2 8 О
17 10841800 Инжењерска графика ЗАЈ 4 3 2 7 О
18 10851900 Обрада метала резањем ЗАЈ 5 2 3 4 О
19 10852000 Аутоматско управљање ЗАЈ 5 4 1 7 О
20 10852100 Моделирање и симулација система ЗАЈ 5 2 3 6 О
21   Изборни предмет 2 модул 1 Модул 1 5 3 2 8 И
  10852212 Алати и прибори            
  10852312 Рачунарска графика            
22   Изборни предмет 3 модул 1 Модул 1 5 3 2 8 И
  10862613 Пројектовање технолошких процеса            
  10862713 Пројектовање помоћу рачунара            
23   Изборни предмет 4 ЗАЈ 6 3 2 6 И
  10863014 Контрола квалитета            
  10863114 Предузетништво            
24 10863410 Организација рада ЗАЈ 6 2 3 5 О
25 10853500 Обрада метала деформацијом ЗАЈ 6 2 3 4 О
26 10863600 Стручна пракса ЗАЈ 6   2 2 О
27 10863700 Завршни рад ЗАЈ 6   3 10 О

 

 

pdf1Изборно подручје - Пројектовање рачунаром

 

Рб Шиф
пред.
Назив предмета Модул Сем П В ЕСПБ О/И
1 10810100 Математика 1 ЗАЈ 1 2 3 8 О
2 10810200 Конструктивна геометрија и графика ЗАЈ 1 2 2 8 О
3 10810300 Социологија и пословне комуникације ЗАЈ 1 2 1 5 О
4 10810400 Механика 1 ЗАЈ 1 3 2 7 О
5 10810500 Примена рачунара ЗАЈ 1 2 2 6 О
6 10820600 Математика 2 ЗАЈ 2 2 3 8 О
7 10820700 Механика 2 ЗАЈ 2 3 3 7 О
8 10820800 Технички материјали ЗАЈ 2 2 1 5 О
9 10820900 Основи инжењерске технике ЗАЈ 2 2 3 6 О
10 10831000 Основи хидраулике и пнеуматике  ЗАЈ 3 3 3 8 О
11 10831100 Отпорност материјала ЗАЈ 3 2 2 7 О
12 10831200 Основи теорије поузданости ЗАЈ 3 2 3 6 О
13   Изборни предмет 1 ЗАЈ 3 2 2 6 И
  10841301 Техничка физика            
  10841401 Основи електротехнике и електронике            
14 10831500 Рачунари и програмирање ЗАЈ 4 2 4 9 О
15 10841600 Аутоматизација производње ЗАЈ 4 3 2 9 О
16 10841700 Машински елементи ЗАЈ 4 2 2 8 О
17 10841800 Инжењерска графика ЗАЈ 4 3 2 7 О
18 10851900 Обрада метала резањем ЗАЈ 5 2 3 4 О
19 10852000 Аутоматско управљање ЗАЈ 5 4 1 7 О
20 10852100 Моделирање и симулација система ЗАЈ 5 2 3 6 О
21   Изборни предмет 2 модул 1 Модул 2 5 3 2 8 И
  10852422 Објектно програмирање            
  10852522 Рачунарска графика            
22   Изборни предмет 3 модул 1 Модул 2 5 3 2 8 И
  10862823 Пројектовање помоћу рачунара            
  10862923 Базе података            
23   Изборни предмет 4 ЗАЈ 6 3 2 6 И
  10863014 Контрола квалитета            
  10863114 Предузетништво            
24 10863410 Организација рада ЗАЈ 6 2 3 5 О
25 10853500 Обрада метала деформацијом ЗАЈ 6 2 3 4 О
26 10863600 Стручна пракса ЗАЈ 6   2 2 О
27 10863700 Завршни рад ЗАЈ 6   3 10 О