Наставни план специјалистичких студија 2014

 

 Модул Управљање ризиком у одржавању 

р.б.

шифра

Назив предмета

С

Статус
предмета

Часови активне
наставе

ЕСПБ

П

В

Остали
часови

1.

0821101

Интегрисане управљачке технологије

1

О

2

3

 

6

2.

0821102

Трибологија и подмазивање

1

О

2

3

 

6

3.

0821103

Дијагностика и поузданост система

1

О

3

2

 

6

4.

0821105

Примењена уљна хидраулика

1

О

3

2

 

6

5.

0821213

Стручна пракса

2

О

 

 

3

2

6

0821204

Одржавање техничких система

2

О

3

3

 

6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

7.

0822207

Технолошки процеси и животна средина

2

И

4

4

 

7

0822208

Базе података

2

И

4

4

 

8.

0822209

Софтверски алати

2

И

3

3

 

7

0822210

Пројектовање заштите животне средине

2

И

3

3

 

9.

0821212

Специјалистички рад

2

О

 

 

 

14

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија

20 +20

 

60

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на целим студијама

300 + 300

 

 

 

Модул Производне технологије

р.б.

шифра

Назив предмета

С

Статус
предмета

Часови активне
наставе

ЕСПБ

П

В

Остали
часови

1.

0821101

Интегрисане управљачке технологије

1

О

2

3

 

6

2.

0821102

Трибологија и подмазивање

1

О

2

3

 

6

3.

0821103

Дијагностика и поузданост система

1

О

3

2

 

6

4.

0821105

Нековенционални поступци обраде

1

О

3

2

 

6

5.

0821213

Стручна пракса

2

О

 

 

3

2

6.

0821204

Одржавање техничких система

2

О

3

3

 

6

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

7.

0822207

Рачунарске мреже

2

И

4

4

 

7

0822208

Базе података

2

И

4

4

 

8.

0822209

Софтверски алати

2

И

3

3

 

7

0822210

Пројектовање заштите животне средине

2

И

3

3

 

9.

0821212

Специјалистички рад

2

О

 

 

 

14

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на години студија

20 +20

 

60

Укупно часова активне наставе и ЕСПБ бодова на целим студијама

300 + 300